ALV archief

Sinds 2010 houdt nlOUG haar Algemene Ledenvergadering in digitale vorm:
De agenda en alle bijlagen, zoals verslagen, jaarcijfers, etc. worden via het besloten gedeelte van de website www.nlOUG.nl ter inzage gegeven aan de nlOUG-contactpersonen en individueel toehoorders.
nlOUG-contactpersonen kunnen tot aan de opening van de vergadering hun stem laten gelden over de diverse punten van stemming.
 
De meest recente ALV vind u hier: www.nloug.nl/alv/
 
Hier vindt u de agenda's en bijlagen van eerdere digitale ALV's:

NB: Alleen bezoekers die zijn ingelogd als nlOUG-contactpersoon of Individueel toehoorder (zonder stemrecht) kunnen de agenda's en bijlagen inzien.