25 jaar Oracle en OGh
30 nov 2012 - OGh

Verschenen in OGh Visie december 2012
Reinier van Grieken, Country Manager Oracle Nederland, benadrukte in zijn openingsspeech het wederzijdse belang van een krachtige en actieve Oracle gebruikersclub. Hij toonde zich positief gestemd over de recente initiatieven van de OGh en de OBUG om de mogelijkheden tot integratie van beidegebruikersvereniging te onderzoeken.
25 jaar Oracle en OGh

Zilverenjubileum OGh stijlvol gevierd met symposium in Slot Zeist

Stilstaan en vooruitblikken bij
25 jaar Oracle Gebruikersclub Holland

 

De OracleGebruikersclub Holland bestaat 25 jaar. In 1987 opgericht als eerste Oraclegebruikersvereniging buiten de VS, is de OGh uitgegroeid tot bindende factortussen Oracle en Nederlandse gebruikers van Oracle producten en diensten. Hetzilveren jubileum van de OGh werd op passende wijze gevierd met eenjubileumsymposium in de sfeervolle ambiance van Slot Zeist.

 

In zijn welkomstwoord blikte OGh-voorzitter Robin Buitenhuis kort terug op de beginjaren van de Oracle Gebruikersclub Holland, waarbij hij de eerste - handgeschreven - aanmelding voor het OGh-lidmaatschap kon tonen. Dat eerste OGh-lid was het Ministerie van Financiën (Centrale DirectieOrganisatie) en het aanmeldingsformulier was ondertekend door drs J.L.L. Tilanus, de medeoprichter van de OGh en voorzitter van het eerste uur. Lodewijk Tilanuswas ook aanwezig op het Jubileumcongres, evenals vele andere Oracle- en OGh-coryfeeën uit het heden en verleden.


De huidige OGh-voorzitter gaf vervolgens een overzicht van de doelstellingen en activiteiten die kenmerkend zijn voor de OGh van nu. Hij refereerde daarbij aan succesvolle jaarlijkse evenementen als de DBA-en Spatialcongressen, de OGh APEX-dag - met dit jaar bijna 300 bezoekers ’s- werelds grootste APEX-only event - en de thema bijeenkomsten die zo’n tien tot twaalfmaal per jaar worden georganiseerd. Uiteraard bleef ook OGh Visie niet onvermeld. Het magazine van de Oracle Gebruikersclub Holland biedt al bijna vijftien jaar een platform voor OGh-leden en andere geïnteresseerden in Oracle en Oracle-producten en diensten.
 
Robin Buitenhuis noemde in het bijzonder de speciale themabijeenkomstvoor OGh-leden met Oracle-vice
president Tom Kyte, die later in de jubileumweekwerd gehouden in het Provinciehuis in Utrecht. Een verslag
van deze themabijeenkomst - die Tom Kyte als toepasselijk thema ‘The longand winding road – where we’ve been and wherewe are going…had meegegeven, is elders in dit nummer te vinden.
 
 
OGh-voorzitter Robin Buitenhuis opende hetJubileumsymposium 25 jaar Oracle Gebruikersclub Holland.
 

 

Oracle Open World Debrief

Zoals het bij een 25-jarig jubileum betaamt, blikte de OGhvoorzitter ook vooruit op de toekomst van de OGh. In die toekomst zal met namede beoogde samenwerking en integratie met de OBUG (Oracle Benelux User Group)een bepalende rol spelen. Nadat eerdere toenaderingspogingen niet tot hetgewenste resultaat hebben geleid, is begin dit jaar het overleg hervat enhebben beide verenigingen de intentie uitgesproken tot verdere samenwerking en- geleidelijke - integratie. Als eerste concreet resultaat van het hernieuwde overleg organiseren OBUG en OGh op 17 november a.s. gezamenlijk eenOracle Open World 2012 Debrief. Tijdens deze OOW Debrief zullen vertegenwoordigers van beide verenigingen een overzicht geven van de nieuwe ontwikkelingen en Oracle producten en diensten die gedurende dit grootscheepse Oracle-event in San Francisco zijn gepresenteerd. Voor meerinformatie zie de aankondiging elders in dit nummer.

25jaar Oracle en OGh

Reinier van Grieken, Country Manager Oracle Nederland, benadrukte in zijn openingsspeech het wederzijdse belang van een krachtige en actieveOracle gebruikersclub. Hij toonde zich positief gestemd over de recenteinitiatieven van de OGh en de OBUG om de mogelijkheden tot integratie van beidegebruikersvereniging te onderzoeken.

Van Grieken blikte vervolgens terug op 25 jaar OGh (enOracle) aan de hand van een aantal historische gebeurtenissen die in het oprichtingsjaar 1987 plaatsvonden. In dat jaar voltrok zich bijvoorbeeld de ramp met de veerboot Herald of Free Enterprise en beleefde de New-Yorkse Effectenbeurs op Zwarte Maandag een van de grootse koersvallen uit haar geschiedenis.
Oracle annonceerde in 1987 versie 6 van de database en richtte haar applicationsdivisie op. In 1987 werd ook PeopleSoft opgericht - door twee ex-Oraclemedewerkers - en voerde Oracle als leverancier van databasemanagementsoftwarede wereldranglijst aan met een omzet van 100 miljoen dollar. Ter vergelijking:in fiscaal 2012 behaalde Oracle een totale omzet van ruim 37 miljard dollar. Van Grieken merkt daarbij op dat bezitters van de allereerste Oracle-aandelen nu dus ruimschoots miljonair waren, al liet hij in het midden hoeveel aandelen daarvoor nodig zijn. De enkele toehoorders die aangaven tot de aandelenbezitters van het eerste uur te behoren, wekten in ieder geval niet de indruk zich ten volle bewust te zijn van hun vermeende miljonairschap.

 
 
Reinier van Grieken, Country Manager Oracle Nederland.
 
Data-explosie
Van Grieken wilde niet te lang stilstaan bij het verleden maar vooral ook de blik vooruit richten naar de volgende 25 jaar, al wilde hij ‘niethet gras voor de voeten wegmaaien’ van trendwatcher Richard Lamb, een van de volgende sprekers. Aan de hand van ontwikkelingen die nu al zichtbaar zijn, gaf Van Grieken een indicatie van wat ons de komende tijd te wachten staat. Er is op dit moment al sprake van een data-explosie, die de komende jaren alleen maar heviger wordt. Per dag worden bijvoorbeeld nu zo’n 200 miljoen twitter berichten verstuurd en wordt er per uur 50 uur aan video’s geüpload naar YouTube. Die gigantische hoeveelheid data opent volgens Van Grieken de weg naar nieuwe toepassingen die nu - letterlijk - nog ongekend zijn. Hij citeerde in dit verband Google-topman Eric Schmidt: “Als ik voldoende data van iemand bekijk, kan ik voorspellen waar die persoon heen gaat.”

 

Veel van die data zal in de cloud worden opgeslagen, al gaat de bewering ‘Alles in de cloud’ die hier en daar klinkt doet net iets te vervoor de Oracle-directeur. “Cloud computing neemt zeker een hoge vlucht, maar lang niet alle data en toepassingen lenen zich voor opslag en toegang via de cloud. Alles wordt draadloos (en dus mobiel) en alle zaken die je vroeger in je portemonnee bij je droeg - geld, creditcards, klantenkaarten, identiteitskaarten - staan straks op je smartphone. Beheer van identiteitsgegevens en beveiliging worden daarmee uitermate belangrijk”.
Van Grieken sloeg daarmee een brug naar de volgende spreker, onderzoeksjournalist Brenno de Winter die zich vooral bezighoudt met (ICT-)beveiligingen privacy.