Internet of things en big data drivers voor big business
30 nov 2012 - OGh

Verschenen in OGh Visie december 2012
Richard Lamb is dé trendwatcher van het bureauTrendwatcher.com. Hij presenteert onder meer elke vrijdag zijnTrends Verwachting op BNR Nieuwsradio. Lamb dook allereerst kort terug in het verleden aan de handvan foto’s en geluidsfragmenten en toonde daarbij aan dat sommige ontwikkelingenzich achteraf gezien al aankondigden. Als voorbeeld noemde hij Apple’s iPhone,waarvoor al in 1999 allerlei domeinnamen rondom het product en aanverwante diensten zijn aangevraagd.
Internet of things en big data drivers voor big business

Internetof things en big data drivers voor big business

In een levendigepresentatie behandelde trendwatcher Richard Lamb na een korte duik in hetverleden een aantal trends en ontwikkelingen die bepalend zijn voor de toekomstop middellange en langere termijn. En passant gaf hij ook nog een lesje in trendwatching,waarin hij zijn toehoorders duidelijk maakte hoe zij hun eigen toekomstvisie kunnen ontwikkelen.

 

Richard Lamb is dé trendwatcher van het bureauTrendwatcher.com. Hij presenteert onder meer elke vrijdag zijnTrendsVerwachting op BNR Nieuwsradio en publiceert jaarlijks met een aantalcollega’s de ‘Trendrede’, die rond Prinsjesdag aan de politiek Den Haag wordt aangeboden.

Lamb dook allereerst kort terug in het verleden aan de hand van foto’s en geluidsfragmenten en toonde daarbij aan dat sommige ontwikkelingen zich achteraf gezien al aankondigden. Als voorbeeld noemde hij Apple’s iPhone,waarvoor al in 1999 allerlei domeinnamen rondom het product en aanverwante diensten zijn aangevraagd. In ons land was ADSL al lang ontwikkeld, maar eerstmoest ISDN nog uitgerold worden over heel Nederland.

 

Wandelen in het bos

Nederland zal uiteindelijk opkrabbelen uit de huidige economische recessie, waarbij het herstel zich jarenlang volgens het zaagtandmodel zal voltrekken, dus telkens een periode van herstel en groei,gevolgd door een korte terugval. “De recessie gaat nog wel even duren”, was zijn niet al te opwekkende boodschap. “Het is ditmaal geen ‘gewone’ recessie maar we zitten in een soort transitie van een Groei Economie naar een Balans Economie. Het gaat niet alleen maar om financiën, maar ook over duurzaamheid, fair trade, de menselijke maat.

Mensen gaan zich herbezinnen, willen steeds meer uit bestaande systemen stappen. Nieuwe initiatieven ontstaan en ontwikkelen zich -online ruilhandel is bijvoorbeeld in opkomst - en bedrijven krijgen minder invloed op hun klanten. Er ontstaat een loskoppeling tussen welzijn en welvaart. Tevreden zijn met minder; wandelen in het bos kan ook prettig zijn inplaats van een bezoek aan een pretpark.”

 

Verschijningsvormen veranderen

De crux van Lamb’s verhaal is dat concepten hetzelfde blijven, alleen de verschijningsvorm. Hij onderbouwde zijn stelling met tal van voorbeelden, rijkelijk geïllustreerd met -bewegende - beelden en geluidsfragmenten. Het concept van fotografie bijvoorbeeld is niet veranderd, alleen is de verschijningsvorm fotorolletje en chemisch proces veranderd in digitale opslag en verwerking.

Andere nieuwe verschijningvormen van bestaande conceptenzijn de telefoon - van bakelieten beltoestel naar veelzijdige smartphone, van Scrabble naar Wordfeud, van bibliotheek met naslagwerken naar parate kennis via Google. “De essentie is om van bestaande dingen de verschijningsvorm over eenaantal jaren voor te stellen en daarbij te zoeken naar de gedragsverandering.”
Richard Lamb: “Big data wordt big business.”
 
 

Big Data = BigBusiness

Vooruitblikkend naar de wat verdere toekomst - 25 jaar na nu- voorziet Lamb het ontstaan van de ‘Nowconomy’- I want it all and I want it now! Beleving wordt belangrijker dan bezit en, meer in het straatje van het Oracle-gehoor: ‘Internet of things’ en Big Data zijn de grote trends. Allerlei objecten kunnen straks met elkaar communiceren en daarvoor zijn prachtige oplossingen denkbaar. De echte handel zit in Big Data, meent de trendwatcher. “Als je uit die grote hoeveelheid van gegevens uit de interactieve samenleving de juiste informatie kunt destilleren en je weet daar iets zinnigs mee te doen, dan heb je pas echt Big Business.”

Er komt een hele nieuwe generatie aan die is opgegroeid met internet en moderne technologie en die al jong zelf een onderneming wil starten- ofwel ‘Kidpreneurs’ zoals Lamb ze noemde. Steeds meer apparaten kunnen worden aangestuurd met hersengolven - mind control - en die ontwikkeling zal zich inversneld tempo doorzetten. Nu al zijn er toepassingen in met name oplossingenvoor gehandicapten, maar straks zal mind control steeds meer deel van het dagelijkse leven uitmaken. 
 
 
Technologie is de sleutel

Bij al die innovaties is technologie de sleutel, stelt Lamb.“Een goede innovatie is altijd een combinatie van iets nostalgisch en iets technologisch. Vooral iets wat net mogelijk is geworden, leent zich bij uitstek voor zo’n innovatieve combinatie. Als voorbeelden noemde hij 3D-printen dat al aan een sterke opmars bezig is maar dat nog ongekende mogelijkheden biedt en opwat kleinere schaal ‘kleding uit een spuitbus’. De eerste toepassingen van ‘sprayable clothes’ zijn al gesignaleerd, maar ook hier liggen nog allerlei innovatieve toepassingsmogelijkheden open.

Lamb liet vervolgens tal van ontwikkelingen de revue passeren die de komende tijd van invloed zullen zijn op de samenleving en liet welke veranderingenin de markten daarvan het gevolg zijn. Denk aan de vergrijzing - er wordtbehoudender gestemd en er komen andere vormen van mobiliteit, zoals ‘gepimpte golfkarren’ waar senioren veilig in kunnen rondrijden. Aan de andere kant driegt een ‘scientific brain drain’ doordat hoogopgeleide technici naar het buitenland gaan, en er ontstaat schaarste aan bijvoorbeeld schoon water die kan leiden tot een ‘war on water’.

Mensen die het niet meer kunnen (of willen) betalen gaan voortaan virtueel met vakantie. Nu nog een surrogaat oplossing, maar met de ontwikkeling van nieuwe virtuele technieken kan de beleving dusdanig realistisch worden dat mensen daar bewust voor gaan kiezen en er een heel nieuwe industrie ontstaat.

 

Nano-supermarkt

Nieuwe technieken moeten vooral op een vernieuwende manier toegepast worden, benadrukte Lamb. 3D printing is zo’n ontwikkeling die de weg opent naar totaal nieuwe toepassingen. Fabrikanten van 3D-printers schakelen nu ontwerpers in om vernieuwende toepassingen te bedenken. Na 3D-printing kunnen we straks ook producten betrekken uit de ‘Nano-supermarkt’. “Nanotechnologie gaat een steeds belangrijker rol spelen. Nu al wordt die technologie toegepast in bijvoorbeeld zelfherstellende autolak en in coatings voor glasruiten die daardoor niet meer gelapt hoeven te worden.”
 

“Als je echt wil scoren moet je de komende jaren zoeken naar vernieuwingen die sector-overschrijdend zijn, want op die manier kan je een grote slag maken”, gaf de trendwatcher zijn toehoorders als advies mee. “Het zijn vooral de onverwachte combinaties die succesvol zijn. En schakel vooral jongeren in, want daar komen de verfrissende ideeën vandaan. Als bedrijf is het vooral zaak trends vroegtijdig te signaleren en te kijken naar de kansen die ze kunnen bieden. Passen de kernwaarden van ons bedrijf nog wel bij die trendlijnen of moeten we onze missie bijstellen?”

Een organisatie die snel en flexibel kan zijn in het economisch zaagtandherstel, heeft de beste kansen op succes, aldus RichardLamb, die zich tot slot wel wilde wagen aan de voorspelling dat Oracle over 25jaar nog bestaat. “Internet of things en andere data-explosies die eraan komen zullen belangrijke drivers zijn waarvan Oracle met haar huidige en toekomstige portfolio de komende jaren zal kunnen profiteren.”