Oracle Spatial 2013 - Spatial in the Cloud
14 jun 2013 - OGh

Verschenen in OGh Visie zomer 2013
De OGh Oracle Spatial dag 2013 - voor de tweede maal gehouden in het nieuwe hoofdkantoor van Oracle in Utrecht - kende ook dit jaar een interessant programma met een breed scala aan onderwerpen en volop mogelijkheden voor hands-on training en discussie met sprekers en collega-deelnemers. Van een aantal van de sessies (plenair en paralleltracks) volgt hierna een samenvatting. De hand-outs van de verschillende presentaties zijn te downloaden van de OGh website.
Oracle Spatial 2013 - Spatial in the Cloud
 
 

De OGh Oracle Spatial dag 2013 - voor de tweede maal gehouden in het nieuwe hoofdkantoor van Oracle in Utrecht - kende ook dit jaar een interessant programma met een breed scala aan onderwerpen en volop mogelijkheden voor hands-on training en discussie met sprekers en collega-deelnemers.

Van een aantal van de sessies (plenair en paralleltracks) volgt hierna een samenvatting. De hand-outs van de verschillende presentaties zijn te downloaden van de OGh website.
 

In the Cloud and on the Ground

De openingskeynote werd verzorgd door Hans Viehmann, Product Manager Spatial bij Oracle. In zijn presentatie 'Oracle Spatial & Graph - In the Cloud and on the Ground - schetste hij een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van Oracle Spatial en de positie die Oracle's 'Location Products' innemen binnen de Cloud strategie van Oracle. Naast een update van de spatial functionaliteit in de nieuwste release van Oracle database, besteedde Viehmann ook de nodige aandacht aan de meer semantische aspecten van geo-informatie.
 

Een betekenisvol web

Frank van Harmelen, hoogleraar aan de Vrije Universiteit, ging in de tweede plenaire sessie met als titel 'Een betekenisvol web' in op de terminologie en standaarden rondom het semantisch web. Standaarden als OWL, RDF, SPARQL en termen als Linked Open Data, Cloud, Social Media en Big Data kwamen aan de orde. Hij gaf daarbij aan waarom deze standaarden van belang zijn om een web te kunnen ontwikkelen waarbij we betekenisvol informatie met elkaar kunnen delen en uitwisselen.
 

Dataconversie met Oracle Spatial

Jeffrey Janssen van Realworld Systems gaf een technisch georiënteerde presentatie over de conversie van ruimtelijke en alfanumerieke data met Oracle Spatial voor datamigratie trajecten. Aan bod kwamen onder meer de migratie van data en conversies met Oracle Spatial, logging en rapportage, performance en praktijkervaringen.
 

Kernregistraties voor iedereen op maat, overal en op ieder device!

Ignaas Bisdom van het Waterschap Scheldestromen gaf in zijn presentatie aan wat deze organisatie doet met ArcGIS online. Via social media en mail communiceert het waterschap steeds vaker met kaarten. Alle opzichters gebruiken bij hun werkzaamheden ArcGIS Online (op een iPad). Gegevens die buiten geïnventariseerd zijn, worden via een replicatiemechanisme richting Kernregistraties gebracht. Gelijktijdig aan deze online ontwikkeling, wordt een geheel nieuw GIS systeem ontwikkeld.
 

EMODNET Portal: Europese Hydrografische data beschikbaar in de cloud

Enige jaren geleden is door de Europese commissie het EMODNET project gestart om de gefragmenteerde en ontoegankelijke hydrografische gegevens van de Europese wateren publiek beschikbaar te maken. Hydrografische gegevens (o.a. bathymetrie en ligging van wrakken) van verschillende hydrografische diensten en onderzoeksinstituten zijn met behulp van Oracle Spatial technologie geïntegreerd tot GIS-producten die via een webportal door het publiek gedownload kunnen worden. Technische uitdagingen bij het ontwikkelen van deze oplossing waren de omgang met point clouds, het verkrijgen van een volledige gebiedsdekking en de integratie met externe metadata catalogs. Mark Terlien besteedde tijdens deze presentatie zowel aandacht aan organisatorische aspecten als aan de technische uitdagingen van het project.
 

Big Data and Oracle Spatial and Graph

Han Wammes van Oracle nam zijn toehoorders mee in een zoektocht naar de meerwaarde van Big Data voor organisaties. Hij ging daarbij specifiek in op de ruimtelijke context die Oracle Spatial & Graph daarbij kan bieden om deze meerwaarde waar te maken.
 

NL Linked Open Data Pilot

Vorig jaar startte vanuit Geonovum de Pilot Linked Open Data (LOD). Linked Open Data is een vorm van Open Data. Het linken van data vergroot de interoperabiliteit. Onderzoeker en ondernemer Lieke Verhelst, werkzaam bij Wageningen UR als (geo)formatiespecialist en kennistechnoloog, ging in haar presentatie in op wat er in de LOD pilot is gedaan en wat de resultaten zijn tot nu toe. Uiteraard werd ook uitgelegd wat Linked Data is en wat de relatie is met Oracle Spatial en geo-informatie.
 

Workshops

Gedurende de gehele middag waren er mogelijkheden voor hands-on workshops. Deelnemers aan de Spatial dag konden op elk moment de zaal binnenlopen om op de aanwezige laptops een en ander uit te proberen, onder de begeleiding van Ivo Noorhof (Grontmij) en Marti Koppelmans (Oracle).

Spreekuren

Hans Viehmann ( keynote spreker, Oracle Spatial product manager ) en Albert Godfrind ( Oracle Spatial expert) waren gedurende de middag beschikbaar voor 1:1-gesprekken en Q&A sessies met geïnteresseerde deelnemers.