Verslag themamiddag OGh SIM

Basisregistratie Grootschalige Topografie
28 mrt 2014 - Milan Uitentuis

Op donderdag 23 januari hield de Spatial Information Management (SIM)-commissie een themamiddag over de ontwikkelingen rond de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Tijdens de bijeenkomst werd ingegaan op de huidige uitdagingen voor de bronhouders en SVB-BGT om tot de BGT te komen en de mogelijkheden die de BGT gaat bieden. Er waren ruim 30 deelnemers aanwezig.

Op donderdag 23 januari hield de Spatial Information Management (SIM)-commissie een themamiddag over de ontwikkelingen rond de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Tijdens de bijeenkomst werd ingegaan op  de huidige uitdagingen voor de bronhouders en SVB-BGT om tot de BGT te komen en de mogelijkheden die de BGT gaat bieden. Er waren ruim 30 deelnemers aanwezig.

 

Allereerst gaf Geert Alberts (SVB-BGT) een introductie van de BGT. De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt dé gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd. De BGT wordt gemaakt door alle formele bronhouders. Dit zijn Gemeenten, Ministerie van Defensie, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail, Provincies en de Waterschappen. Het SVB-BGT faciliteert kennisdeling en samenwerking en vertegenwoordigt bronhouders in de overgang naar en het bijhouden van de BGT.

In deze presentatie werden de BGT en IMGeo standaarden toegelicht. Ook werd een overzicht gegeven van de BGT-keten en de partners in de BGT-keten. Het SVB-BGT coördineert daarbij het aanleveren van BGT-data door bronhouders aan de Landelijke Voorziening bij het Kadaster en is de opdrachtgever voor de ontwikkeling van de SVB-BGT-applicatie ter ondersteuning van deze processen. Dit voorjaar is een belangrijk moment voor de BGT: in april gaar de BGT-keten formeel live.

 

BRAVO

De volgende spreker was Albert Lems van Transfer Solutions, die een presentatie gaf over de projectmatige aspecten van de ontwikkeling van de SVB-BGT applicatie het BRAVO traject. In deze sessie werden de processen rond het aanleveren van BGT data en de terugkoppeling naar de bronhouders besproken, en kwamen tevens de technische aspecten aan de orde rond het samenvoegen van de BGT-data van bronhouders en het doorzetten van deze data naar de Landelijke Voorziening.

Het traject bestaat uit twee delen. De Bravo1 oplossing is in november 2013 opgeleverd na slechts 5 maanden ontwikkeltijd. Het is gelukt dit in deze korte tijd te realiseren door een Agile aanpak te hanteren, waarbij de oplossing werd gerealiseerd in 4 'sprints' van 2 weken met ongeveer 10 medewerkers. De resterende tijd omvatte de test- en afbouwfase omvatte. BRAVO1 werkt met een bestandsgeoriënteerde uitwisseling van gegevens.

Bronhouders voor de BGT starten alle met een initiële levering van BGT-data. Daarna worden bij wijzigingen mutatieleveringen door de bronhouders geleverd. Een mutatielevering bevat, om fouten te vermijden, zowel een WAS-WORDT bericht als een WAS-WAS controle. Als deze laatste niet correct is blijkt de verwachte uitgangspositie niet correct en wordt de mutatie niet uitgevoerd. Om mutaties door verschillende bronhouders te vermijden bestaat er de mogelijkheid om gebieden door middel van een ‘expliciete vooraankondiging' voor een periode van 3 weken te ‘locken’.

Er wordt in 2014 gewerkt aan de BRAVO2 versie, die ook automatisch berichtenverkeer mogelijk zal maken conform de STUF-standaard. De oplossing voor SVB-BGT wordt als  SaaS-oplossing (Software-as-a-Service) geleverd voor de periode van 5 jaar.

 

Richard Huesken (Transfer Solutions) behandelde vervolgens de technische invulling van het BRAVO-project. BRAVO bestaat uit een aantal standaardcomponenten voor het registreren van calls, de inrichting van APEX en het gegevensmagazijn. Het portaal en de productiedatabase zijn maatwerk. De productiedatabase is een combinatie van Oracle Spatial 11g EE, JTS en Partitioning. Het portaal bestaat uit Oracle 11g SE1 en APEX 4.2. De applicatieserver is een combinatie van Glassfish, APEX Listener en Geoserver.

Het traject kende een groot aantal technische uitdagingen. Voorbeelden zijn de transformatie van GeoStUF-IMGEO 1.1 (gebaseerd op GML3.1.1 dat een door het OGC opgestelde standaard is voor de representatie van geografische informatie op basis van XML) naar het Oracle Spatial formaat en terug.

Daarbij was onder meer de uitdaging dat volgens de GML-standaard ‘Bogen’ als Arcs (gedefinieerd met drie punten) als ‘Gestrookt’ (benaderd door een groot aantal punten) geleverd kunnen worden. In Oracle 11g worden echter Arcs in de GML-conversiefunctie niet ondersteund (vanuit het publiek werd overigens opgemerkt dat dit in 12c wel het geval is). Voor BRAVO was het daardoor noodzakelijk een eigen GML-parser te schrijven. Daarnaast vormden performance en geheugengebruik een uitdaging. Om dit te tackelen is een slimme selectiestrategie gekozen (details hierover zijn te vinden in de presentaties die via www.ogh.nl beschikbaar zijn). Tot slot stelden de assemblageregels de ontwikkelaars voor de nodige uitdagingen

 

Demonstratie 

Het laatste onderdeel van de middag was een demonstratie van het BGT-werkproces door Sandra de Vos (SVB-BGT). Met name het workflow proces, waarbij de indiener van nieuwe BGT-data de nodige administratieve handelingen moet verrichten om het proces goed te laten verlopen, kreeg de nodige aandacht. Organisatorisch uitdagend is daarbij vooral het goedkeuringsproces van de ‘aanpalende’ bronhouders. In geval van nieuwe data of een mutatie moeten alle partijen waarvoor deze mutatie van invloed kan zijn binnen een korte periode goedkeuring geven. In veel gevallen gaat het om 5 of meer partijen.

De hele middag waren er veel vragen en de nodige zeer interessante discussies. We kunnen dan ook terugkijken om een zeer geslaagde themamiddag.

 

Milan Uitentuis is Commercieel directeur van IntellinQ, bestuurslid van de OGh en Voorzitter van de SIM-commissie.