Ask Oracle? Oracle Answers

Op het onlangs gehouden persevent 'Ask Oracle' stelde Oracle Nederlandse journalisten in de gelegenheid vragen te stellen over een breed scala van onderwerpen aan de aanwezige Oracle specialisten. Ook OGh Visie legde een aantal vragen voor aan Oracle. Sandor Nieuwenhuijs, Technical Director van Oracle Nederland, tekent voor de antwoorden.
 
We zouden graag zien dat Oracle een licentieserver invoert. Alle Oracle software moet dan bij de licentieserver checken of er voldoende licenties zijn om het product te gebruiken. Wanneer er onvoldoende licenties zijn, mag de software nog wel 30 dagen in trial mode draaien, maar de licentie manager moet dan per mail geïnformeerd worden. Hierdoor zijn LMS scans niet meer nodig en is een klant altijd correct gelicentieerd. Wat vindt Oracle daarvan? 
 

"Dit lijkt inderdaad een interessant en flexibel mechanisme. Echter in een aantal gevallen zal dit niet voldoende zijn, bijvoorbeeld in mission critical systemen, waarbij de werking niet beïnvloed mag worden door het al of niet beschikbaar zijn van een licentie of licentieserver. Of in organisaties waar verschillende netwerken zijn die om veiligheidsredenen niet met elkaar verbonden mogen zijn. In principe hanteert Oracle geen license keys, met uitzondering van enkele historische producten. Het is mij niet bekend of hierin verandering gebracht zal worden."


Oracle ondersteunt alle vormen van VM, maar alleen bij Oracle VM ontkomt de klant aan het licenseren van het hele cluster. Klanten van Oracle in Nederland zien dit als een onaangename chantage/koppelverkoop/lock-in. Gevolg is dat klanten de Oracle software doelbewust buiten het cluster op aparte servers zetten en/of Oracle gaan uitfaseren.
 
"Oracle ondersteunt wat we noemen hard partitioning, in geval van inderdaad Oracle VM, maar ook van een aantal andere partitioneringsvormen, zoals Solaris Zones en IBM z/VM, op basis van niet-Linux operating systemen, zoals Solaris, AIX, HP-UX enz. Met partitionering bedoelen we specifiek dat je inderdaad gecertificeerd licenties of het gebruik van bepaalde opties op licenties kunt beperken tot een aantal partities. Op het gebied van Intel-gebaseerde partitionering c.q. virtualisatie certificeren wij alleen maar Oracle VM. Eenvoudig gezegd, we vertrouwen alleen maar Oracle VM. Om de simpele reden dat we daarover controle hebben, dat we daarvan ook zeker weten en kunnen garanderen dat mensen niet veel en veel meer gaan gebruiken. Op deze manier kunnen we verzekeren dat klanten daar op een dusdanige manier mee omgaan, dat ze niet tegen problemen aanlopen. We beschrijven ook gewoon hoe klanten bij bijvoorbeeld VMware of andere niet-ondersteunde virtualisatievormen dusdanig kunnen inrichten dat ze niet achteraf tegen problemen aanlopen. Deze discussie wordt nogal eens verward met technische ondersteuning: mag ik mijn software draaien op bijvoorbeeld VMware of Virtual Server, maar dat staat hier volledig los van. Er zijn voldoende klanten die Oracle-producten op VMware draaien en geen enkel probleem met ondersteuning hebben."

In dezelfde categorie: de systeembeperkingen voor Standard Edition (maximaal 4 sockets) zijn lang geleden opgestelde en nieuwe servers gaan daar vaak overheen. Gaat Oracle dit aanpassen? Ook dit heeft een zelfde effect als hiervoor geschetst.
 

"Deze vraag lijkt me niet helemaal opportuun, want volgens mij is dat alleen maar in het voordeel van de klant. Het punt is dat die sockets steeds meer cores kunnen bevatten. Dus die beperking wordt alleen maar kleiner, immers het maximum capaciteit die je daarmee kunt ondersteunen wordt alleen maar groter. SE is een instapmodel van de database en doordat de hardware steeds zwaarder worden betekend dit dat het instapmodel ook steeds zwaarder wordt. Het effect van de marktwerking is daarmee alleen maar positief voor de klant.

Of Oracle dit gaat aanpassen, daar kan ik geen uitspraken over doen. Er is ook geen aanleiding voor. Natuurlijk, op het moment dat de wereld om ons heen verandert - en dat gebeurt continu - kijken we daar uiteraard kritisch naar, zowel in het belang van Oracle als in het belang van onze klanten. Klanten willen met SE een instapmodel hebben dat simpelweg goedkoper is, dat moet wel in een bepaalde balans zijn. Als straks blijkt dat de hele wereld op SE kan draaien, dan is die balans verdwenen."

Oracle biedt Cloud diensten aan. In hoeverre kunnen klanten erop vertrouwen dat hun privacy in de Oracle cloud gewaarborgd is? En in het algemeen: wat is het securitybeleid van Oracle als het gaat om het aanbieden van cloud- en andere services.
 
"Privacy in de Oracle cloud - en dan hebben we het met name over de public cloud-diensten van Oracle, is een heel breed maar buitengewoon belangrijk onderwerp. Alle juridische- en privacy regels gelden voor ons net zo als voor alle andere bedrijven. Eén aspect daarvan heeft te maken met de compliance met allerlei internationale wetgeving, denk aan de Patriot Act die al snel genoemd wordt. De vraag die we dan meestal krijgen is: waar staat dan onze data. Dat is ook de reden dat we op verzoek van onze klanten (en het is ook best practice) meerdere rekencentra hebben van waaruit onze Cloud diensten geleverd worden. Dat geldt niet alleen voor de technologie-cloud, die relatief nieuw is, maar Oracle is natuurlijk al een paar jaar lang bezig met Cloud diensten. Destijds heette dat Managed Services, maar ook de SaaS-diensten (Software-as-a-Service) van Oracle zijn al een aantal jaren beschikbaar voor applicaties als marketing, sales en HR. Ongeacht welke applicatie in de cloud draait, het gaat er natuurlijk om dat de privacy en veiligheid en de ongestoorde werking en beschikbaarheid zijn gegarandeerd. Die garantie bieden wij onder andere door meerdere rekencentra aan te bieden, waaronder een groot rekencentrum in Amsterdam. Net als de rekencentra van Oracle in Engeland en Duitsland is dit rekencentrum ondergebracht bij Equinix. Verder bieden we natuurlijk SLA's, we bieden de mogelijkheid om data te scheiden en klanten kunnen bepaalde garanties krijgen. Kortom, we hebben een heel breed scala van diensten om de beschikbaarheid, veiligheid en privacy te borgen."

Welke rol ziet Oracle in de channel (VAD's en partners) bij de verkoop van haar cloudoplossingen? Is het mogelijk voor de VAD's en partners om hier iets op te verdienen zoals bij de klassieke licentieverkoop? Zo niet, hoe wil Oracle haar cloud-oplossingen dan rechtstreeks gaan verkopen zonder lokale marktkennis en contacten. Dit geldt zeker voor de general business (accounts die Oracle nu alleen via het partnerkanaal bedient.)
 

"Partners zijn zeker heel belangrijk voor Oracle. Onze partners leveren zeker een belangrijke bijdrage bij de verkoop van zowel onze cloud-oplossingen als de on-premise oplossingen. De wereld gaat naar de cloud, en we zijn natuurlijk geen struisvogels. De partners zijn daar uiteraard bij betrokken, en dit betekent dat ze voor een deel al diensten kunnen meeleveren. Dat is nog wel in ontwikkeling, het exacte model is dus nog niet 100% uitgekristalliseerd, maar dat het al gebeurt en nog veel meer gaat gebeuren staat als een paal boven water.

We zien ook een nog veel interessantere rol voor partners dan wederverkoop of doorlevering, namelijk het gebruik van Oracle Cloud in hun eigen oplossing. Twee simpele voorbeelden: Er zijn enkele bedrijven die op Oracle technologie gebaseerde applicaties hosten of beheren voor hun klanten, al dan niet in een eigen datacenter of gehost bij een provider. Dat kan je natuurlijk prima in de Oracle Cloud doen. In feite een vervanging van hosting door kleine partners, die dat misschien helemaal niet als hun core business hebben.

Tweede use case betreft applicatieleveranciers, dat zijn partijen die heel specifieke applicaties voor een bepaald segment of een bepaalde nichemarkt leveren. Dat kunnen ze heel goed op onze technologie doen, al of niet gehost in de Oracle-cloud. Maar we zien heel duidelijk een uitbreiding met een aantal specifieke functies die wij ook bieden in de cloud, denk aan grootboekadministratie, relatiebeheer, klantcontact management, marketing, social etc. Al die standaard functies die als- bouwblokken in bijvoorbeeld Fusion ERP en Fusion HCM zitten, die kunnen ze gewoon als onderdeel van hun pakket gebruiken. Met andere woorden: een heel goede use case voor de combinatie Oracle Cloud met partners, dus het verrijken van hun eigen applicaties met standaard bouwblokken.

Relatief nieuw is de Cloud Market Place. Deze is nog heel sterk in ontwikkeling, waarbij dus ook applicatieleveranciers, dus partners van ons, hun eigen applicaties kunnen aanbieden via Oracle. Een soort app store voor enterprise applicaties die dan op de Oracle cloud draaien, al dan niet gebruikmakend van onze eigen applicaties in combinatie met onze eigen modules. Voor partners dus een extra kanaal om hun applicaties naar hun klanten te brengen."
 
Gaat Oracle het wellicht in de toekomst mogelijk maken voor lokale spelers om op Oracle infrastructuur Cloud diensten aan te bieden, waarbij licenties tussen klanten gedeeld worden als ook dezelfde database gebruikt wordt? Nu is het zo dat zelfs als twee klanten in bijvoorbeeld een container zitten met twee pluggable databases beide klanten volledig gelicentieerd dienen te zijn en er dus eigenlijk dubbel betaald wordt. Een aanbieder kan zo nooit via economy of scale echt gunstige cloud offerings maken terwijl Oracle dit zelf wel aanbiedt. Overigens hebben grote mondiale spelers zoals Amazon en Microsoft Azure juist wel deze mogelijkheid weten te bedingen. Kleinere lokale spelers worden zo op achterstand gezet.
 
"Amazon, Microsoft Azure en Verizon zijn de drie grote mondiale partijen die - naast Oracle zelf - Oracle software als een Cloud dienst mogen aanbieden. En dan niet in de vorm van eenvoudige hosting maar met alle elasticiteit van de cloud. Of er ook lokale spelers bijkomen, kan ik niet zeggen. Ze zouden dan wel moeten voldoen aan de strikte voorwaarden wat betreft rapportage, monitoring, metering enz. Het gaat hier natuurlijk puur om het huren van een platform. Als een klant zegt: ik wil een Oracle database huren, dan kan hij alleen terecht bij Oracle zelf en de drie genoemde partijen. Maar op het moment dat bijvoorbeeld een applicatieleverancier een specifieke applicatie ten behoeve van zijn klanten als een Cloud dienst wil aanbieden, dan is dat wel degelijk mogelijk. Als het gaat om generieke software, dus een database, of een Java- of applicatieserver, dan is het op dit moment beperkt tot de eerder genoemde vier spelers. Of dat in de toekomst wordt uitgebreid, is nu nog niet aan te geven. Voorspellen van de toekomst is altijd lastig. Ik kan me wel voorstellen dat er een bepaalde behoefte aan is, met name voor nationale spelers. Dat heeft te maken met privacy, maar ook met het sentiment dat je als Nederlands bedrijf je data bij voorkeur onderbrengt bij een Nederlandse provider."
 
Oracle geeft haar named accounts in speciale deals kortingen die ver uitgaan boven de kortingen die kleinere klanten via hun partners kunnen bedingen. Gevolg is dat kleine klanten (maar in Nederland zijn dat grotere bedrijven) relatief meer betalen voor Oracle software en de perceptie blijven voeden dat Oracle duur is. Waarom geen realistischer prijslijst die weerspiegelt wat er daadwerkelijk betaald wordt?
 
"Als ik naar de Volkswagen- garage ga en ik bestel als grote organisatie duizend auto's, dan krijg ik korting. Als particulier die maar één auto bestelt vind ik dat misschien ook niet eerlijk. Natuurlijk kent elk bedrijf, ook in de consumentenwereld, volumekortingen. Maar wat niet vergeten moet worden is dat volumekorting ook te maken heeft met afspraken over de dienstverlening. Bijvoorbeeld dat je een getrainde helpdesk moet hebben binnen je organisatie, zodat niet iedereen de leverancier gaat bellen voor support. Vaak is de volumekorting ook gebaseerd op afname in één keer. Een ander aspect is dat we juist voor de kleinere omgevingen een SE-licentie hebben, die aanzienlijk aantrekkelijker geprijsd is. En voor de hele kleine omgeving is er de XE-editie, die zelfs helemaal gratis is te downloaden. Uiteraard met beperkingen in het aantal cores, aantal gigabytes enz., maar alles is duidelijk gedocumenteerd, dus de gebruiker weet exact waar hij aan toe is."