Geslaagde première van Oracle Fusion Middleware Experience
23 feb 2016 - Hans Gerritse

Op 16 februari jl. organiseerde de OGh voor de eerste maal de Oracle Fusion Middleware Experience in de vertrouwde locatie Figi Zeist. Met een uitgebreid en gevarieerd programma, een keur van (internationale) sprekers en enthousiaste reacties en hoge waarderingscijfers van sponsors, sprekers en de ruim 100 deelnemers, kan met recht gesproken van een geslaagde première. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat dit event het komend jaar een vervolg gaat krijgen. Een verslag van een succesvolle OGh Oracle Fusion Middleware Experience 2016.
Geslaagde première van Oracle Fusion Middleware Experience

Het uitgebreide programma van deze eerste Fusion Middleware Experience vermeldde naast twee keynotes in totaal twintig parallelsessies, verdeeld over vijf zalen in Figi. Tijdens de pauze was er volop gelegenheid de stands te bezoeken van de sponsors van dit event, te weten: AMIS (Diamond sponsor), Gold sponsors FuseLogic The Future Group, Qualogy, Syntouch, Transfer Solutions, Whitehorses en Bronze sponsors Darwin IT-Professionals en RubiX. Hand-outs van de presentaties zijn te downloaden van de OGh site, waar ook foto's van het event te vinden zijn.

_________________________________________________________________________________

 
  M:\Mijn Documenten\O G H\Foto's Fusion Exp\DSC_9992.jpg


The Future Group hield op de stand een flipperkast-competitie, die glansrijk werd gewonnen door Nancy van Leeuwen-van Riet, Oracle-ontwikkelaar bij de Rechtspraak. Zij mocht de hoofdprijs, een Sphero BB-8 Star Wars 'droid' in ontvangst nemen. De Sphero beweegt precies hetzelfde als zijn broertje in de film Star Wars en kan worden bestuurd met telefoon of tablet.

_________________________________________________________________________________

Na de openingswoorden van Robin Buitenhuis, voorzitter van de OGh en Technical Director Sandor Nieuwenhuijs van Oracle - die van Larry Ellison persoonlijk de instructie had gekregen 'het woord Cloud minstens 10 maal te noemen" - was het podium voor de eerste keynote spreker Yogesh Sontakke, Senior Principal Product Manager Integration and iPaaS van Oracle.

 

Oracle Integration Platform - keynote

In zijn presentatie Oracle Integration Platform - The iPaaS for your Enterprise ontvouwde Sontakke de Oracle's cloud-integratiestrategie en gaf hij inzicht in de services en cloud-oplossingen die Oracle nu kan aanbieden. Hij gaf daarbij uitleg over iPaaS, een relatief nieuwe term in de nog steeds uitdijende reeks van 'X-as-a-Service'-acroniemen, die door Gartner wordt gedefinieerd als:
"iPaaS is a suite of cloud services enabling development, execution and governance of integration flows within individual or across multiple organizations."

Kort samengevat richt Oracle zich op met haar Integratie Platform op snellere en vereenvoudigde integratie, een uitgebreid aanbod van services, unificatie, consolideren van integratie en ondersteuning voor alle enterprise gebruikers, aldus Sontakke.

 
 


Uitdagingen

De huidige uitdagingen op het gebied van integratie zijn SaaS, Mobile en Internet of Things (IoT), aldus Sontakke, waarbij hij aantekende dat in 2020 naar schatting wereldwijd zo'n 47 miljard digitale endpoints zijn aangesloten op het internet. Oracle Cloud Integration is gebaseerd op een gemeenschappelijke fundering, bestaande uit Integration Cloud Service en SOA Suite/SOA Cloud Service voor on-premise of Oracle Cloud. Oracle Integration Cloud Service integreert applicaties tussen clouds en on-premises. Aan de hand van drie klant cases werden voorbeelden getoond van Cloud Integratie-toepassingen. Oracle SOA Cloud Service biedt de Oracle SOA Suite - waarvan de nieuwe release 12.2.1 nu beschikbaar is - in de cloud.

Oracle Integration voor Analytics & Events omvat Oracle Stream Explorer - real-time streaming analytics voor zakelijke gebruikers - en Oracle Integration Insight - analytics voor applicatie integraties. Het Oracle Integration API Platform bestaat uit Oracle API Manager Cloud Service, voor het creëren, uitvoeren, analyseren en te gelde maken van API's.

 

Leverage PaaS - keynote

David Le Strat, Senior Director Management bij Oracle, concludeerde in zijn keynote Leverage PaaS to Differentiate and Innovate dat elke industrietak 'disrupted' raakt en dat de Cloud een nieuw paradigma mogelijk maakt: "de vrijheid om overal te werken, veilige toegang, samenwerken en informatie delen, inzicht en toegang tot informatie voor iedereen en verbinding van premise en cloud." Maar volgens een recent Oracle-onderzoek is op dit moment nog maar 30 procent van de ondernemingen in staat om binnen een maand mobile enterprise apps te ontwikkelen, testen en te deployen.

Le Strat gaf een overzicht van het Oracle Cloud Platform met IaaS, (i)PaaS en SaaS als connected layers. Voor ontwikkelaars biedt het platform wendbaarheid (agility) en kwaliteit bij het bouwen van rijke en high performance apps in de cloud, mobile enable backend apps (mBaaS) en native mobile apps en om SaaS apps te verrijken, te integreren en te beveiligen. Met Java Cloud Service & Developer Cloud Service kunnen eenvoudig applicatie-extensies worden gebouwd en met Oracle Application Builder Cloud Service kan de developer applicaties en componenten bouwen.

Voor het 'mobile' maken van enterprises biedt het platform Mobile Self Service Apps en voorzieningen om SaaS, On-premise applicaties en 'Things' met elkaar te verbinden.

 

Oracle Cloud Machine

Voor Architecten en Operations is er de mogelijkheid enterprise integraties te realiseren en op het gebied van beheer biedt Oracle Management Cloud Services voor Unified Hybrid Cloud Management, zoals Application Performance Monitoring, Log Analytics en IT Analytics. Oracle Cloud is volgens Le Strat ook een "Platform voor business innovatie" dat oplossingen biedt voor collaboration, self service en engagement, marketing, employee services en cloud- en on-premise oplossingen voor analytics, visualisatie, discovery en inzicht in data van alle mogelijke bronnen.

Hij wees tot slot op de toepassing van Oracle Cloud als Unified PaaS platform als uitbreiding van SaaS en integratie van applicaties met PaaS over zowel de cloud, premises, mobile, IoT als apps van derden. Met Oracle Cloud Machine biedt Oracle dezelfde Cloud Service naar keuze ook on-premise aan, met dezelfde PaaS en IaaS software, dezelfde update cyclus en hetzelfde prijsmodel op basis van abonnement als Oracle Cloud. Of zoals Le Strat het omschreef: "Eén platform voor het ontwikkelen, deployen en beheren van Oracle en niet-Oracle workloads."

 

PARALLELSESSIES

Debugging Weblogic authentication

Maarten Smeets - AMIS

Login-gegevens en groepslidmaatschappen (identiteit) worden in enterprises vaak centraal beheerd. Veel systemen gebruiken deze informatie om Single Sign On (SSO) functionaliteit te realiseren. Verrassend genoeg wordt de toegang tot de Weblogic Server Console en applicaties vaak niet centraal beheerd. Maarten Smeets legde uit waarom gecentraliseerd beheer van deze identiteiten, naast verhoogde veiligheid, snel leidt tot vermindering operationele kosten en zelfs de productiviteit van ontwikkelaars verhoogt. In een demo werd een aantal methoden geïntroduceerd voor het debuggen van authenticatie door gebruik te maken van een externe authenticatie provider om daarmee de drempel te verlagen voor het invoeren van dit model.

 

HL7 Real Time Integration with Oracle SOA for Healthcare 12c – A Case Study

Lonneke Dikmans - eProseed

HL7 is een industriestandaard. Het biedt een kader voor de uitwisseling, integratie, het delen, en het ophalen van elektronische informatie over gezondheid. ADT (Admit, Discharge, Transfer)-berichten bevatten demografische patiëntgegevens en zijn een van de meest gebruikte van alle typen HL7-berichten. ADT-berichten worden typisch geïnitieerd door het HIS (Hospital Information System) en uitgewisseld tussen verschillende systemen binnen een ziekenhuis-applicatielandschap.

Het Children's Hospital van Philadelphia is gemigreerd van een Sun JCAPS omgeving naar Oracle Fusion Middleware. In deze case studie werd getoond hoe Oracle SOA Suite 12c en Oracle Healthcare Integration werden ingezet om ADT-berichten van het HIS dynamisch te routeren naar meer dan 100 verschillende ziekenhuissystemen met behulp van de Healthcare-adapter, business rules, XSLT's, BPEL etc. Deze routing rules kunnen worden onderhouden door gebruikers, zonder nieuwe code te deployen. in de sessie werd de architectuur van de oplossing besproken en hoe werd voldaan aan de requirements, zoals prestaties (100.000 berichten per dag), sequence beheer, ontvangstbevestiging van berichten en foutafhandeling. Een aantal van de toegepaste principes en best practices werden behandeld en getoond werd hoe de oplossing gebouwd, getest en uitgerold is, welke issues de ontwikkelaars tegenkwamen en de lessons learned. De sessies was ook voor deelnemers die niet in de gezondheidszorg werken relevant, omdat zij inzicht gekregen in hoe en wanneer je de verschillende componenten van de Oracle SOA Suite (Oracle BPEL, Oracle Mediator, Oracle Service Bus, Oracle Business Rules, XSLT) kunt inzetten en hoe je ervoor kunt zorgen dat het geheel voldoet aan hoge prestatie-eisen met behoud van flexibiliteit. De test- en deployment-strategie is algemeen toepasbaar op alle Oracle SOA Suite 12c projecten.

 

Wegwijs in het cloudwoud - Oracle’s Integratie Cloud Services (SIMPs)

Martien van den Akker - Darwin IT Professionals

The Oracle Sky is covered with clouds. Er is niet één enkele Oracle Cloud, voor elke toepassing is er wel een specifieke cloud-oplossing. Maar toegegeven, op integratievlak zijn er meerdere oplossingen. Te onderkennen zijn:

 • Integration Cloud Services: https://cloud.oracle.com/en_US/integration

 • SOA Cloud Services: https://cloud.oracle.com/SOA

 • Process Cloud Service: https://cloud.oracle.com/process

 • Mobile Cloud Service: https://cloud.oracle.com/mobile

  En mocht je hiermee niet uitkomen, dan is er ook nog de Java Cloud Service.

  De eerste twee Cloud Services vallen bij Oracle daadwerkelijk onder Integration. Process Cloud richt zich uiteraard op Process Management. Maar de Mobile Cloud Service kan eigenlijk ook als integratieplatform worden gezien: het integreert mobile apps met het achterland, of andersom: cloud en on premise services gecontroleerd en beveiligd ontsluiten voor mobile apps. Maar wanneer gebruik je nu wat? Kies je voor het een of voor het ander, of is het zinvol om een combinatie te gebruiken? Begin je met de ene Cloudservice en kijk je daarna of er een andere in aanmerking komt, of heeft het zin om direct meerdere services in een oplossing te betrekken?

  Alles hangt natuurlijk samen met het doel wat je wilt bereiken. Van belang is ook welke andere oplossingen in de Cloud er al gebruikt worden of gepland staan (Salesforce.com, Oracle Service Cloud Fusion Apps etc.). Maar ook of integratie met on premise services nodig is en vice versa. In deze presentatie werd de plaats van de verschillende Cloud Services in het integratiedomein verkend. Wat kun je er mee en wat zijn de 'unique selling points' en 'no go areas' voor iedere service? Kun je ze gecombineerd gebruiken en welke vergezichten opent dat?

   

  Oracle Traffic Director - a vital part of your Oracle Infrastructure

  Simon Haslam - Veriton & Jacco Landlust - iDBA

  Load balancing is een kritisch, maar veel over het hoofd gezien onderdeel van een flexibel Fusion Middleware platform. Oracle's premium product op dit gebied wordt Traffic Directory (OTD) genoemd, een software load balancer die enigszins verwant is aan BIG-IP of NetScaler VPX. Voorheen was OTD alleen beschikbaar op de Exalogic of de Oracle Database Appliance (ODA), maar vanaf de release van Fusion Middleware 12.2.1 in oktober vorig jaar is het nu beschikbaar op conventionele systemen als onderdeel van de WebLogic multi-tenant licentie. Er zijn dus vroeg of laat veel Oracle infrastructuurspecialisten die OTD moeten configureren. In de presentatie werd de architectuur van OTD beschreven, de beheerverschillen tussen 11g en 12c, hoe het wordt gebruikt op de Exalogic en ODA, en hoe het past in de brede wereld van de WebLogic. OTD features werden toegelicht aan de hand van voorbeelden voor SOA, Enterprise Manager en eenvoudige WebLogic clusters.

   

  High density deployments using Weblogic Multitenancy

  Jaap Poot - AMIS

  Tekstvak: Jaap Poot (rechts) op de stand van Diamond sponsor AMIS

M:\Mijn Documenten\O G H\Foto's Fusion Exp\DSC_9922.jpgHigh density deployment met Weblogic Multitenancy Weblogic Server 12c R2 brengt nieuwe mogelijkheden voor organisaties om te consolideren en high density deployments te leveren in hun omgevingen. Het gebruik van de Multitenancy functionaliteit biedt een eenvoudige manier om veilige, geïsoleerde en efficiënte domeinpartities te maken. Het scheiden van klanten die gebruik maken van dezelfde toepassing kan worden bereikt door meerdere keren te deployen naar verschillende partities. Ze delen dezelfde JVM resources, terwijl ze volledig geïsoleerd van elkaar worden gehouden. Implementeren van maximale portabiliteit tussen omgevingen voor een optimaal gebruik van DevOps. Naast de consolidatie, isolatie en optimalisatie on premise, maken de partities eenvoudige verplaatsing van private naar public cloud en vice versa mogelijk. In deze sessie werd de nieuwe Multitenancy functionaliteit in Oracle WebLogic Server 12cR2 besproken, waarbij onderwerpen als beheer, monitoring, deployment, export/import en live migratie van domeinpartities aan bod kwamen. Beheer runtime isolatie binnen de JVM met Resource Consumption Managers en zie wat er gebeurt als er resource hogging optreedt. Maak container-achtige packaging en verplaatsing van applicaties van omgeving naar omgeving mogelijk. Zie wat de effecten zijn van een live migratie wanneer domain partities worden geïntegreerd met de Oracle Traffic Director.

   

  'Loosely Coupled' Monitoring; how to get into control of your Business Applications

  Michel Schildmeijer - Qualogy

  Loosely coupled, de terminologie die gebruikt wordt om het concept van een Service Oriented Architecture te duiden, is in de afgelopen 10 jaar gemeengoed geworden bij het integreren van het applicatielandschap binnen bedrijven en organisaties. Oracle technologie kan bijdragen aan het streven om het integratielandschap neer te zetten, maar nu is het tijd voor 'de next step'. Hiermee word bedoeld: hoe houd ik mijn complexiteit in toom, hoe blijf ik in control en hoe houd ik mijn klanten tevreden en gelukkig.

  Traditionele IT monitoring is vaak ondergebracht bij diverse partijen en afdelingen met elk hun specifieke aandachtsgebied, maar daarbij ontbreekt veelal het grotere plaatje: er is geen samenhang tussen de diverse monitoring oplossingen. Daardoor wordt het moeilijk een complex landschap te blijven volgen en potentiele bottlenecks te signaleren en te isoleren en zo snel te kunnen schakelen om tot een oplossing van een probleem te komen. Verder is het ook vaak niet helder wat de business-needs zijn, waar klanten zich mee bezighouden, waar ze tegenaanlopen, waar ze behoefte aan hebben. Door op een slimme manier gebruik te maken van de diverse oplossingen die de Oracle monitoring-technologieën kunnen bieden kan een eerste stap gezet worden naar volwassenheid in het monitoren, bewaken en zelfs voorspellen van trends. Tijdens deze sessies werd inzicht gegeven in de beschikbare mogelijkheden en werden de nieuwste technologieën en inzichten op het gebied van Oracle BAM, Oracle BTM en Oracle RUE besproken.

   

  Automatisch testen van ADF applicaties

  Wilfred van der Deijl - The Future Group

  Iedereen onderkent dat automatisch testen grote voordelen heeft. Het laat zien of alles nog werkt na wijzigingen in de code, waardoor het een stuk makkelijk en minder riskant wordt om wijzigingen door te voeren. Daarnaast heeft het een documenterende werking door het beschrijven van het gewenste gedrag. Ondanks deze voordelen hebben weinig organisaties automatisch testen van ADF task flows ingericht, terwijl de ADF architectuur sterk component-georiënteerd is en dus eigenlijk heel geschikt is voor dit soort tests. Unit tests van individuele ADF task flows hoeven niets te weten van de onderliggende HTML-code maar kunnen simpelweg tegen de ADF-component werken. In deze sessie werd getoond hoe eenvoudig het is om ADF-applicaties te unit-testen met JUnit en Selenium, zelfs bij het gebruik van complexe ADF-componenten.

   

  Best Practices for Enterprise Continuous Delivery of Oracle Fusion Middleware 12c

  Maarten Smeets en Robbrecht van Amerongen - AMIS

  Met behulp van moderne Continuous Delivery tools, die zijn voortgekomen uit de praktijkervaring die AMIS heeft opgedaan tijdens projecten met de Nederlandse overheid en financiële instellingen, werden in deze sessie best practices getoond in geautomatiseerd bouwen en testen, kwaliteit-governance, artefact beheer en deployment-automatisering en -instrumentatie. Bij grotere organisaties is de implementatie van continuous delivery een uitdaging door de bestaande legacy toepassingen en processen.

   

  Scherp en efficiënt screenen binnen een veranderende samenleving

  Laurens van der Starre - Whitehorses en Jasper Vonk - Dienst Justis

  Justis is de screeningsautoriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De dienst biedt hiervoor een heel scala aan producten, waaronder de alom bekende Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Al deze producten worden ondersteund door een divers IT-landschap en/of handmatige processen. Het programma Scherp & Efficiënt moet hierin verandering brengen door een generiek procesgestuurd systeem - Chronos genaamd   - te ontwikkelen dat ondersteuning biedt voor producten van Justis.

  Chronos is gebouwd op basis van ADF, BPM en WebCenter Content, met daaronder een complete Oracle SOA-stack. Met de Service Bus is een generiek koppelvlak gemaakt waarmee ketenpartners van binnen en buiten het Justitiedomein worden ontsloten. Oracle BPM wordt gebruikt om de zaken in het systeem, volautomatisch of met gebruikerstaken, van begin tot eind te leiden. Oracle ADF ondersteunt de medewerker in het afhandelen van handmatige taken binnen het screeningsproces.

  Last but not least zorgt WebCenter Content voor de opslag van de documenten van de dossiers. In deze sessie werd een programma doorlopen waarmee een generiek koppelvlak werd gecreëerd om op een loosely coupled manier te kunnen koppelen met ketenpartners binnen en buiten het Justitiedomein. Daarbij werd antwoord gegeven op tal van vragen, zoals: hoe modeleer je de interface van verschillende producten in generieke BPM workflows? Hoe ga je om met taaktoewijzingen in de BPM human workflows als de taken generiek zijn, maar de toewijzing verschilt per product? Hoe houd je het systeem flexibel en toepasbaar binnen de altijd veranderende wetgeving? Hoe traceer je zaken in het systeem, en hoe help je de medewerker in het afronden van zijn of haar zaken? De deelnemers werden meegenomen in de technische architectuur van een groot Agile Oracle SOA-traject, waarbij de verschillende technische uitdagingen ter sprake werden gebracht, met de oplossingen die in de architectuur zijn ondergebracht.

   

  Wat doet Oracle opeens met Javascript

  Geertjan Wielenga - Oracle

  Op Oracle OpenWorld 2015 werd bekend gemaakt dat Oracle al een aantal jaren intern JavaScript gebruikt om Cloud applicaties te ontwikkelen. Data in de Cloud moet op duidelijke manieren gevisualiseerd kunnen worden. Nieuwe componenten geschreven in JavaScript, als onderdeel van het nieuwe Oracle JET (www.oraclejet.org) bieden daar oplossingen voor.

   

  See the Oracle Cloud in Action: Live Cloud Hacking by ACE's

  Ronald van Luttikhuizen - Lonneke Dikmans - Luc Bors (eProseed), Wilfred van der Deijl (The Future Group) en Steven Davelaar (Oracle)

  "Want to know more about Oracle's Cloud products and how they work together and can be integrated into enterprise solutions? Interested in live development rather than slides? If so, join our Live Cloud Hacking Session at Fusion Middleware Experience on February 16 in Zeist!"

  Met deze oproep wist een select gezelschap van prominente Nederlandse Oracle ACE's en ACE Directors een (over)volle zaal te trekken voor hun Live Oracle Cloud Hacking sessie die in het middagdeel van het OGh-event stond geprogrammeerd.

  De leden van het 'Oracle A-Team' ontwikkelden tijdens de sessie een conferentie-applicatie die door conferentiedeelnemers en beheerders gebruikt kan worden voor het plannen van sessies, inschrijven voor sessies, bijhouden van aanwezigheid en berichtgeving aan de deelnemers in geval van wijzigingen.
  De volgende Cloud producten en technologieën werden gebruikt om de conferentie-app te bouwen:

 • Java Cloud Service (JCS): Oracle Java PaaS voor snelle, self service provisioning voor de Oracle WebLogic Server in de Cloud

 • Mobile Cloud Service (MCS): MCS biedt veilige mobiele toegang tot al uw gegevens en toepassingen

 • Process Cloud Service (PCS): Collaborative set van instrumenten voor de modellering van de bedrijfsprocessen en besluiten

 • JavaScript Extension Toolkit (JET): Oracle's kader voor ontwikkeling van JavaScript UI

 • Mobile Application Framework (MAF): Hybride mobiele framework waarmee ontwikkelaars snel applicaties ontwikkelen en implementeren op zowel iOS van Apple en Google's Android platformen.

  Elk van de A-teamleden introduceerde een van deze cloud producten of technologieën en liet zien hoe de ontwikkeling en implementatie zijn gedaan. De front-end toepassingen worden gebouwd met behulp van MAF en JET en functies als push-meldingen, locatie services met iBeacons en geavanceerde data visualisaties. MCS wordt gebruikt om de back-end diensten te presenteren als beveiligde, geoptimaliseerde en mobile-vriendelijke API's die worden verbruikt door de mobiele en desktop apps gebouwd in MAF en JET. De back-end die services levert en de conferentiedata presenteert draait op JCS en gebruikt EclipseLink JPA en JAX-* om RESTful en SOAP Web Services te presenteren. De conferentiedata worden opgeslagen in de Oracle Database Cloud Service (DBCS). PCS en haar Workspace worden gebruikt voor het modelleren, implementeren en uitvoeren van het proces voor de conferentiesessies.

  De opzet van deze sessie was om de deelnemers inzicht te geven de verschillende Oracle Cloud producten en technologieën en, misschien nog belangrijker, hoe ze samen kunnen worden gebruikt om snel enterprise-applicaties te creëren en te deployen. De deelnemers aan deze sessie maakten volop gebruik van de mogelijkheid om te communiceren met de ACE's en vragen te stellen.

   

  Oracle Integration Cloud Service (ICS) –
  On-premise Agent, New Adapters and more!

  Yogesh Sontakke, Senior Principal Product Manager - iPaaS & Integration - Oracle

  In de nieuwste releases van Oracle ICS in december en januari zijn veel interessante nieuwe functies geïntroduceerd, met inbegrip van de lang verwachte on-premise Connectivity Agent. In deze sessie gaf Yogesh Sontakke uitleg over de nieuwe agent, de nieuwste adapters en de verdere functionele uitbreidingen die momenteel beschikbaar zijn in Oracle ICS.

   

  Een Mobiele App voor studenten

  Robbert Serné en Jonas de Graaff - CACI

  CACI bv is de leverancier van het studenten-informatie systeem OSIRIS, dat wordt gebruikt door een groot aantal universiteiten en hogescholen in Nederland. In opdracht van de Erasmus Universiteit heeft CACI een Studenten App ontwikkeld. Met deze app kunnen studenten hun rooster, resultaten, nieuws en berichten raadplegen. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de bestaande Oracle ADF kennis heeft CACI besloten om de app te ontwikkelen met Oracle MAF. Na een korte evaluatieronde van de studenten bleek de app niet te voldoen aan de eisen van deze gebruikersgroep. Dit heeft geleid tot het besluit om de app te herschrijven met het open source framework Ionic. In deze sessies deelden beide presentatoren hun ervaringen met Oracle MAF en Ionic en lichtten de beweegredenen toe voor de overstap naar Ionic.

   

  SSL Everywhere!

  Jacco Landlust - iDBA en Simon Haslam - Veriton

  SSL, strikter genaamd Transport Layer Security (TLS), is een middel voor het versleutelen van gegevens die onderweg zijn tussen de softwarecomponenten, binnen het datacenter of tussen het datacenter en devices van eindgebruikers. Dit voorkomt dat 'afluisteraars' vertrouwelijke gegevens kunnen zien, zoals creditcardnummers of databasewachtwoorden, en zorgt ervoor dat componenten communiceren met de juiste andere, geïdentificeerde componenten.

  Dus waarom wordt SSL/TLS niet gebruikt voor alle elektronische communicatie? Ten eerste is het, bijna per definitie, 'ietwat lastig' te configureren en fouten zijn niet erg informatief wanneer dingen niet werken (waarom zou je een hacker helpen?!). Ten tweede is er een performance overhead voor het runnen van TLS, hoewel dit met de moderne hardware dit waarschijnlijk van minder zorg is dan vroeger. In deze sessie, bestemd voor deelnemers met een hoog niveau van vertrouwdheid met SSL, werd beschreven hoe TLS kan worden geconfigureerd op alle lagen in een Fusion Middleware stack - van de front-end Oracle HTTP Server tot en met communicatie met de database. Gewapend met deze informatie kunnen deelnemers beslissen welke informatie ze willen versleutelen in hun eigen omgevingen.

   

  Architectuur digitaliseren rechtspraak

  Dave Ligthart en Klaas Maijer - spir-it

  Om de rechtspraak toegankelijker te maken is ervoor gekozen om burgers en bedrijven digitaal toegang te geven tot de Rechtspraak.nl site, de officiële site waar nieuws en informatie te vinden is over uitspraken van rechtszaken, de procedures bij rechtszaken en de organisatie van de rechtspraak. Oracle-partner spir-it heeft de taak om deze digitalisering te realiseren. Tijdens de sessie is besproken hoe het werkproces van de kenniswerker invloed heeft gehad op de architectuurkeuzes en hoe vervolgens de gekozen architectuur zich heeft vertaald in de techniek. De samenhang en werking van Oracle BPM/ACM, SOA, WCC & ADF werden uitvoerig toegelicht.

   

  Hoe kun je Oracle Identity Management snel implementeren
  met behoud van alle mogelijkheden?

  Roland Kokx en Joost Koiter - FuseLogic

  Oracle Identity Management (IDM) is een state-of-the-art product dat zeer veel mogelijkheden biedt voor de gebruiker. Als je echter al die mogelijkheden stuk voor stuk wilt afwegen dan kan daar wel de nodige tijd in gaan zitten. FuseLogic heeft onderzocht op welke wijze het mogelijk is om Oracle IDM snel te implementeren, met behoud van alle mogelijkheden.

  Werkwijze -Op basis van best practices wordt allereerst geanalyseerd of een aanvullend logisch datamodel voor Oracle IDM kan worden ontwikkeld. Dat blijkt mogelijk en de volgende aspecten kunnen daarin worden meegenomen:

 • Data objecten zoals user, role en organisatie

 • Identity Life-Cycle automation: event handling, revalidation, grace period en rules

 • Request processen: catalog configuratie, validatie workflows, fulfilment proces, workflow configuratie

 • Intelligence & Governance: rapportage, attestation en rapportconfiguratie

 • IDM System Notification: notificatie, authenticatie, system configuratie en organisatiestructuur

 • Access Policies

  Het aantal initiële configuratiepunten blijkt hierdoor drastisch af te kunnen nemen. Onderzoek bij klanten toont aan dat alle tot nu toe voorkomende situaties op gebied van functie en organisatierelaties hiermee kunnen worden ondersteund. En dat niet alleen de implementatie-specialisten maar ook applicatiebeheerders in staat zijn om de relevante configuratiekeuzes te overzien. Tevens blijkt het een goede basis te kunnen zijn voor een eenvoudige implementatiehandleiding, waarbij alle relevante IDM aspecten (user, organisatie, rol, rule, self service scope) in een consistent concept beschreven worden. En blijkt het extra mogelijkheden te bieden voor ondersteuning van meerdere dienstverbanden, grace periods, start-& end dates en self service.

  Conclusie - Een dergelijke aanpak blijkt de volgende voordelen te kunnen bieden:

 • Oracle Identity Management ingericht volgens best practices

 • De basisconfiguratie is in korte tijd operationeel

 • Door haar consistentie biedt het concept ook een eenvoudige implementatie handleiding voor alle relevante IDM aspecten zoals user, organisatie, rol, rule en self service processen

 • Extra functionaliteit voormeerdere dienstverbanden, grace period, start-& end dates en Self Service.

   
   


  Uit de ingeleverde formulieren van de deelnemers aan de inmiddels traditionele OGh-stempelroute langs de stands van de sponsors van de Fusion Middleware Experience werd bij loting de naam van Maurice van der Laan van Geos DPA getrokken. Hij ontving uit handen van OGh-bestuurslid Ise Douwes, met assistentie van OGh-voorzitter Robin Buitenhuis de felbegeerde hoofdprijs, een Apple of Android smartwatch. De enigszins beduusde prijswinnaar toonde zich blij verrast en kan vanaf dit moment niet meer volhouden dat hij "nog nooit iets gewonnen" heeft. De keuze tussen de Apple Watch en de Samsung kon hij nog niet maken, want het toeval wil dat hij zelf een Windows smartphone heeft. Maar hij wist "ongetwijfeld wel iemand die hij erg blij kon maken" met de gekozen smartwatch.