OGh Visie: Business innovatie met Oracle

Een nieuwe generatie van technologische mogelijkheden opent een wereld aan kansen voor verandering en vernieuwing. Ook, of juist, in de huidige zwakke economie. OGh Visie artikel door Ballt Leenman

Door Balt Leenman

Technologische ontwikkelingen creëren hele nieuwe mogelijkheden voor individuen, om de horizon te verbreden en op nieuwe, uiterst krachtige wijze samen te werken. De impact op organisaties is enorm, veel organisaties spelen proactief in op de nieuwe mogelijkheden van Web 2.0 en SaaS, van open interactie met hun omgeving. Een nieuwe generatie van technologische mogelijkheden opent een wereld aan kansen voor verandering en vernieuwing. Ook, of juist, in de huidige zwakke economie.

Oracle is in toenemende mate een dominante speler, niet in de laatste plaats door de groeistrategie van overnames en integratie. Hoe moeten we de Oracle strategie zien vanuit de brede context van technologische ontwikkelingen en, nog veel relevanter, wat heeft dit te betekenen voor organisaties: hoe kunnen organisaties inspelen op de nieuwe ontwikkelingen? Dit artikel gaat in op deze vragen, en zet dit af tegen de huidige economische situatie, we leven immers in een tijd van wereldwijde economische teruggang. Organisaties kunnen dankzij de ontwikkelingen bij Oracle proactief inspelen op de business issues van deze tijd zoals kostenbesparing, sneller inspelen op nieuwe ontwikkelingen en innovatie. Standaardisatie, integratie en Web 2.0 spelen zijn hierbij kernwoorden.

Technologie innovatie

In een recent onderzoek - TechnoVision in a Downturn Economy - naar de impact van informatietechnologie zijn 17 technologie gebieden onderscheiden. Deze kunnen worden samengevat in 6 technologie clusters en een generiek cluster als onderliggende trend.

Business Innovatie Oracle - CapGemini
Afbeelding 1: Technologie trends geclusterd

Business innovatie

Het is de uitdaging om deze technologieën daadwerkelijk te benutten in de praktijk en zo in te zetten om juist de business te versterken. We willen ontdekken op welke wijze technologische oplossingen kunnen bijdragen in het adresseren van de business drivers. Dit kan door de technologie clusters te koppelen aan de business drivers van een organisatie.

Business Innovatie Oracle - CapGemini
Afbeelding 2, Mapping van business drivers met technologie clusters

Door vervolgens uit te gaan van de voor de organisatie in deze situatie geldende business drivers en deze daarna in een eenvoudige X-Y matrix af te zetten tegen de technologische innovaties, wordt nieuw inzicht verkregen. Er worden nieuwe mogelijkheden gevonden om de business drivers te adresseren, met vaak innovatieve oplossingen. Op deze manier ingezet biedt technologie direct business waarde. *)

Oracle strategie

Oracle’s strategie is vooral gericht op expansie. Oracle is de laatste jaren sterk veranderd, de trend is ingezet bij de overname van PeopleSoft eind 2004; met deze overname is de richting van SOA en Fusion ingeslagen. Deze strategie is in de loop der jaren verder doorontwikkeld en bijgesteld, van ‘Project Fusion’ naar ‘Applications Unlimited’ en via Fusion Middleware tot naar verwachting in 2010 de eerste officiële modules van Fusion Applications. De oorspronkelijke indicaties werden bijgesteld en de huidige strategie vat Oracle zelf samen met: Complete - Open – Integrated.

‘Complete’ over de verschillende industrieën met de overgenomen applicatieleveranciers, de ‘Industry Vertical Solutions’, zoals i-flex voor de financiële sector, Retek voor de retailmarkt en Portal als billing oplossing binnen de telecommarkt. Met ‘Open’ bedoelt Oracle de ondersteuning en adoptie van open standaarden (Java en Service Oriented Architecture) en ‘Integrated’ is Oracle’s streven om de overgenomen software te integreren, bijvoorbeeld volgens de ‘Application Integration Architecture’ (AIA). Voeg daar de Technology Stack van database en Application Server aan toe en de ‘Enterprise 2.0’ propositie die Web 2.0 toepassingen adresseert, en je kunt met de Oracle oplossing alle 7 technologie clusters afdekken. De overname van Sun Microsystems zal dit plaatje mogelijk nog verder en dieper rood kleuren. Oracle is daarmee de meest complete leverancier van de gehele industrie, zowel bezien vanuit het aanbod van industrieoplossingen als vanuit de compleetheid van de ‘Technology Stack’.

Oracle zet ook stevig in op Web 2.0 en vermarkt een oplossing onder de naam Enterprise 2.0. Dat klinkt zeer ambitieus en qua visie sluit dit mooi aan op de eerder uiteengezette technologie innovaties (de ‘You Experience’ en ‘From Transaction to Interaction’ zoals aangegeven in afbeelding 1). De insteek van Oracle om via (web)content management bestaande (Oracle en eventueel andere) applicaties te ontsluiten via een moderne portal en deze via Web 2.0 technologie aan te bieden aan de ‘business power user’ om ‘collaborate business applicaties’ en mash-ups mee te maken lijkt de spijker op de kop te raken. Er zijn echter nog relatief weinig toepassingen te noemen. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met de klassieke spanning die bij veel grote ondernemingen bestaat tussen de Business en IT. Deze spanning doorbreken en tot innovatieve samenwerking komen is misschien wel de meest belangrijke stap die organisaties op dit moment kunnen nemen.

Dat gezegd hebbende: hoe compleet, open en geïntegreerd zijn de Oracle oplossingen nu eigenlijk in de praktijk? Een strategie presenteren is één ding, maar ook daadwerkelijk leveren is nog iets anders. De Roadmap is immers de laatste jaren verschillende keren bijgesteld en verschoven, naar achteren wel te verstaan, en verwachtingen van nieuwe producten worden niet altijd waargemaakt. Tijdens Oracle Open World presenteert Oracle jaarlijks prachtige volrode slides met complete (open?) geïntegreerde oplossingen voor complete industrieën. Het integreren van industrie oplossingen blijkt echter geen sinecure en Oracle heeft haar handen vol om de gestandaardiseerde proces integraties (AIA PIP) per industrie op te leveren. In de praktijk zijn deze gebaseerd op een generiek procesmodel, wat misschien dan wel een ‘best practice’ model is, maar vaak slecht matcht met de praktijk van de organisatie die hiermee aan de slag wil. Toch biedt het onmiskenbaar voordelen dat de leverancier zich hard maakt voor de integratie van de oplossingen, de ‘AIA Foundation Pack’, de toolkit waar Oracle de geïndustrialiseerde integraties op baseert, blijkt een heel bruikbaar concept om toekomstvaste, lees upgradebare, integratie tussen de verschillende applicaties te bouwen en onder architectuur aan te passen aan eigen behoeften.

Er zijn echter ook voorbeelden bekend van ‘early adopters’ die tegen de grenzen van Oracle’s productinnovatie aanliepen. Dan blijkt directe toegang en ondersteuning vanuit Product Development geen luxe, maar ernstig noodzakelijk te zijn. Ook de impact van voortdurende overnames brak sommige proactief investerende klanten op: zoals de BEA acquisitie die een sterke wissel trekt op de doelarchitectuur van Oracle’s Fusion Middleware strategie.

De wereld buiten Oracle

Er bestaat ook nog een hele wereld aan ICT oplossingen buiten Oracle. Neem bijvoorbeeld de snel groeiende wereld van Open Source, met complete, al dan niet industriespecifieke producten, en een toenemende mate van volwassenheid van oplossingen. Aartsrivaal SAP, nog steeds marktleider met de meest geïntegreerde ERP oplossing, wordt ook steeds meer open, een saillant detail is dat men Oracle’s Senior Vice President Applications John Wookey heeft aangetrokken om leiding te geven aan de beweging naar een meer open applicatiestrategie. Microsoft is een groeiende speler op het gebied van procesintegratie voor grotere organisaties. Niche leveranciers als Tibco en ons eigen Nederlandse Cordys doen nog altijd mee. Er bestaat een hele nieuwe wereld aan Web 2.0 oplossingen. De economische tegenwind blaast stevig in de zeilen van oploevende Cloud Computing leveranciers met hun SaaS oplossingen. Het Amazon platform wint sterk aan populariteit, Google wint terrein met haar Google Applications en SaaS leveranciers zoals Salesforce.com profiteren van de eenvoudig configureerbare schaalbare oplossingen gebaseerd op abonnementen in plaats van kapitaalintensieve investeringen.

Onze zwakke economie

Onze huidige economische crisis noopt organisaties met grote urgentie tot verandering. De kredietcrisis dwingt nieuwe prioriteiten af en het hele speelveld verandert.

Veel organisaties grijpen als eerste naar het middel van kostenbesparing. Onderzoek leert dat dit slechts beperkt uitkomst biedt. Natuurlijk is het belangrijk om aan de uitgavenkant te besparen, maar drastisch ingrijpen op IT-kosten kan op korte termijn slechts enkele procenten rendementsverbetering opleveren, terwijl de financiële uitdagingen veel groter zijn.

Business Innovatie Oracle - CapGemini
Afbeelding 3: Prioriteitsgebieden bij een neergaande economie

Onderzoek toont aan dat er voor een crisistijd acht hoofdgebieden van business prioriteiten kunnen worden onderscheiden. We geven hieronder enkele voorbeelden van maatregele,n gebruik makend van op Oracle gebaseerde oplossingen.

IT cost (IT consolidatie)

Veel organisaties kiezen voor het beknibbelen op IT uitgaven. Soms terecht, maar vaak is men ‘penny wise’ maar ‘pound foolish’. Een open deur maar door gebrek aan leiderschap toch vaak nog onontgonnen gebied is de besparing IT rationalisatie of consolidatie. Steeds meer grote organisaties kiezen vandaag de dag voor IT consolidatie, vanuit de visie dat standaardisatie op een platform, de integratiekosten en IT beheerkosten omlaag zal brengen. Het aantal applicaties kan worden teruggebracht en er wordt bespaard op de uitgaven op licentie contracten. In geval van Oracle profiteert men van de forse investeringen van de leverancier om steeds meer ‘open, compleet en geïntegreerd’ te zijn.

Customer Focus and Sales (CRM On Demand)

Een ander voorbeeld is de toepassing van SaaS. Oracle biedt met CRM On Demand een op Siebel gebaseerde sales en marketingoplossing op basis van abonnement in de ‘cloud’, via Internet. SaaS wint sterk aan populariteit: geringe IT investering en de business komt snel tot resultaat. Een bijkomend aspect van SaaS is dat IT maatwerk onmogelijk is. Dit kan gerust als voordeel worden gezien: bij applicatie-implementatieprojecten is er immers de eeuwige discussie over maatwerk, waarbij onder druk van de business er al te vaak wordt gekozen om maatwerk toe te passen. Als gevolg wordt een nieuwe ‘legacy’ gebouwd: complex, kostbaar in beheer en moeilijk te upgraden. Upgrade is trouwens sowieso ouderwets in de wereld van SaaS: dit gebeurt namelijk ‘on the fly’: de gebruiker merkt er niets van. We zien een sterk toenemende interesse, ook van grote organisaties om hun ‘On Premise’ omgeving te migreren naar ‘On Demand’ met alle voordelen (en weinig beperkingen) van dien. Dit is beslist een effectieve ‘down turn economy’ maatregel.

Workforce Planning and HR (HR Talent & Retention Management)

Op het gebied van HR en Workforce Planning is de mogelijkheid om Oracle ‘HR Talent & Retention Management’ toe te passen in tijden van ernstige bezuinigingen en gedwongen ontslagrondes. Dit is een interessante nieuwe module, Oracle Development noemt dit een ‘Fusion Edge Application’: dezelfde module is beschikbaar als E-Business Suite 12.1 en als PeopleSoft 9.1 en is een voorloper van Fusion Applications, compleet met ‘embedded BI’(!). Bij maatregelen van headcount reductie is het van belang te weten wie het talent van de onderneming vormen en wie er minder presteren. Juist in crisistijd wil je de toppers immers behouden, aan je binden en stimuleren om hun talent maximaal in te zetten en zo mogelijk nog een tandje bij te zetten. Met de genoemde moderne applicatie is het mogelijk om snel te implementeren, waarbij er via ‘social network integration’ gedifferentieerd kan worden gecommuniceerd met medewerkers. Met andere woorden: de toppers krijgen een andere boodschap te horen dan degenen die zijn aangezegd.

Rising in the Recovery (Business Innovatie)

Klaarmaken voor het herstel, of zoals voor sommige industrieën geldt: het herdefiniëren van de business strategie. De huidige recessie zal namelijk blijvende invloed hebben op de manier waarop we zaken doen. Wat geweest is komt niet meer terug. Web 2.0 en de beschreven technologische innovaties doen het spel veranderen. Op alle terreinen, of we nu spreken over e-Government met burgerportalen of Web 2.0 toepassingen en collaboration binnen industrieën. Een aanrader op dit punt is het boek Wikinomics, waar overtuigende voorbeelden worden gegeven hoe oeroude industrieën zoals goudmijnen zichzelf kompleet opnieuw uitvinden, gebruik makend van de mogelijkheden van moderne technologie. Sommige organisaties plakken pleisters, hopen op betere omstandigheden. Andere kiezen voor het opnieuw nadenken en definiëren van hun business strategie. Essentieel daarbij is om terug te gaan naar de kernwaarden: waarmee was het begonnen, waar wordt daadwerkelijk waarde toegevoegd door de organisatie, wat was ook alweer de Visie en het ‘Mission Statement’ van de onderneming.

Conclusie

In een neergaande economie spelen verschillende krachten: onderstaande afbeelding vat samen hoe de technology clusters kunnen bijdragen aan kostenbesparing (accelerate for savings), sneller inspelen op nieuwe ontwikkelingen (protect essentials) en innovatie (create differentiation tools). Business innovatie kan worden ingezet vanuit verschillende technologie clusters, in verschillende vormen en op verschillende niveaus. Oracle met haar ‘Complete Open Integrated’ strategie kan veel bieden. Web 2.0 technologie biedt nieuwe, vaak nog onontdekte, mogelijkheden voor organisaties die meer willen dan pleisters plakken. Hopelijk kan met verdere bestudering van de in dit artikel aangehaalde methode*) inspiratie worden gevonden die leidt tot daadwerkelijke innovatie.

Business Innovatie Oracle - CapGemini
Afbeelding 4: Hoe technologie business waarde oplevert.

Dit artikel is gebaseerd op Capgemini’s TechnoVision, een visie op business innovatie door technologie, toegepast op Oracle door Balt Leenman, Oracle Alliance Leader bij Capgemini Nederland BV.

*) TechnoVision in a Downturn Economy

De Technologie clusters en positionering van de Oracle oplossingen:

  De Technologie clusters Technologie deelgebieden Oracle oplossingen
1 Het ‘You Experience’ cluster, de nieuwe generatie van user interface technologieën en op Web 2.0 gebaseerde platforms. Door de ‘You Experience’ kunnen gebruikers gemakkelijk en productief met de hele wereld samenwerken. De technologie gebieden in dit cluster zijn: Rich Internet Applications, Role-Based User Portals, iPodification, Mashup Applications. Oracle WebCenter Interaction; Oracle Weblogic Portal; WebCenter Services
2 De verschuiving van ‘Transaction to Interaction’ houdt in dat organisaties en individuen voortdurend samenwerken in continue interactie van leren, ervaren, creëren en samenwerken. Het model van ‘waarde creëren’ verschuift van besloten research afdelingen naar interactieve innovatie in een samenhang van toeleveranciers, afnemers en andere business partners. De technologie gebieden zijn: Social Collaboration Tools, Smart Business Networks, Free Agent Nations. WebCenter Framework & Services; WebCenter Spaces; Oracle Universal Content Management
3 Bedrijfsprocessen worden steeds flexibeler. ‘Process on the Fly’ maakt optimaal gebruik van flexibele orkestratie van diensten. Er is een toenemende behoefte aan ad-hoc-achtige reactiesnelheid op veranderende marktvraag. Dit cluster bestaat uit: Real-time Business Process Control en Composite Applications. Fusion Middleware: Oracle BPM (BEA); BPEL-PM; Weblogic Application Server & Weblogic Portal; Business Rules met Haley (OPA)
4 De informatie behoefte verschuift van het klassieke datamining naar het real-time ontsluiten van informatie uit services en ketens. ‘Thriving on Data’ is het gebied van gedetailleerd inzicht, Real-Time Integrated BI, intelligent zoeken in het semantische web ‘Google-fication’ en Master Data Management. Oracle EPM (Hyperion); OBIEE en BI Applications; RTD; BAM; Embedded BI binnen Oracle On Demand en Fusion Applications
5 Bedrijfsprocessen, vaak ondersteund met ERP system worden steeds meer gestandaardiseerd volgens ‘Industry Best Practices’ en zijn steeds vaker een ‘On Demand’ vorm beschikbaar, vanuit interne ‘Global Shared Service Centers’ of SaaS. Door deze ondersteunende oplossingen via webservices te ontsluiten neemt de flexibiliteit toe. ‘Sector as a Service’ maakt het mogelijk om voor die bedrijfsprocessen die commodity zijn, de kosten te verlagen en middelen vrij te maken voor die zaken waar daadwerkelijk waarde wordt gecreëerd. Onderliggende technologie gebieden zijn: Rationalized Packaged Sector Solutions (Industry Verticals) en Software as a Service (SaaS) Oracle CRM; ERP; Industry Verticals, zoals i-flex FlexCube: Core Banking voor Banken; Portal: Billing voor Telecom; Oracle Retail: Retek voor Retail; Siebel Case Management en Haley Oracle Policy Automation: voor Public Sector; SPL: Billing voor Utilities; Smart Metering voor Utilities; enz.
6 Infrastructuur is een noodzakelijk iets, moderne infrastructuur is flexibel en schaalbaar, denk daarbij aan virtualizatie, GRID, maar ook Cloud Computing infrastructuur zoals de Amazon Cloud. We spreken van ‘Infostructure’ wanneer infrastructuur intelligent is, geautomatiseerde ‘Jericho-Style’ security, intercompany informatie uitwisseling, sensing networks als RFID en Near Field Communication. Doordat deze diensten volledig geautomatiseerd zijn spreken we over ‘Invisible Infostructure’. De bijbehorende technologieën zijn: Utility Based Infrastructure, Jericho-Style Security en Sensing Networks. Oracle Weblogic Application Server; Enterprise Manager; GRID infrastructure: RAC, Coherence; Oracle Data Vault; RFID; Oracle Identity Management; Oracle Web Services Security
7 ‘Open Standards and Service Orientation’ is het ontwerp principe waar moderne oplossingen aan voldoen, zodat systemen virtueel en open zijn. De interactie en afhankelijkheid van informatie van buiten de eigen organisatie maakt dat gesloten systemen geen toekomst hebben. Open standaarden gelden zowel verticaal (de technology stack, programmeertaal, virtualisatie en webservices) als horizontaal (applicatie integratie, business to business en industrie specifieke communicatie protocollen.   Oracle ondersteunt vele Open Standaarden uit de Java /JEE wereld ; Oracle SOA Suite; Oracle BPM Suite; Application Integration Architecture (AIA) en de specifieke ‘Industry Vertical Solutions’ met ondersteuning van industrie standaarden.