De SIM houdt zich binnen de OGh bezig met het verspreiden van kennis en ervaring van gebruikers en organisaties met Oracle Spatial toepassingen en inhoudelijke kennisuitwisseling...

OGh en SIM commissie (Spatial Information Management)

Doelstelling en activiteiten van de OGh

De Oracle Gebruikersclub Holland is een vereniging van in het Nederlands taalgebied gevestigde Oracle gebruikers. OGh houdt gebruikers op de hoogte van relevante ontwikkelingen en vertegenwoordigd de belangen van de gebruikers van Oracle technologie. Zij is onafhankelijk van de softwareleverancier Oracle. De OGh is onderdeel van de Oracle Benelux User Group (OBUG). De Spatial Information Management (SIM) Interest Group is de Special Interest Group van de OGh.

Doelstelling en activiteiten van de SIM

De SIM houdt zich binnen de OGh bezig met het verspreiden van kennis en ervaring van gebruikers en organisaties met Oracle Spatial toepassingen en inhoudelijke kennisuitwisseling met betrekking tot geo-database technologie. Daarnaast worden ontwikkelingen binnen de Geo-ICT in relatie tot Oracle technologie door de SIM in de gaten gehouden en gedeeld met de OGh-leden.
De SIM commissie en de voorlopers daarvan bestaat sinds 1999. De SIM commissie bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties die Oracle Spatial technologie gebruiken, softwareleveranciers, system integrators en onderwijsinstellingen (TU Delft).
Het doel van de SIM kan als volgt worden samengevat:
Het bevorderen van een effectief en efficiënt gebruik van ruimtelijke databases in het algemeen en Oracle Spatial producten in het bijzonder door uitwisseling van informatie tussen de leden onderling en tussen de SIM commissie en Oracle.

Doelstelling en activiteiten van de SIM commissie

De SIM commissie is het coördinerende orgaan van de SIM. Zij heeft de volgende taken:

 • Het coördineren van de totstandkoming en/of het zelf verzorgen van artikelen voor het blad van de OGh (OGh Visie).
 • Het houden van forumavonden en themabijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten, waarin telkens een bepaald thema wordt belicht, vertellen gebruikers over hun ervaringen en/of worden productpresentaties gegeven.
 • Het organiseren van werkgroepen. De resultaten van de activiteiten van de werkgroepen worden gepresenteerd tijdens algemene SIM bijeenkomsten.
 • Het onderhouden van het SIM-gedeelte van de OGh website.

 

What’s in it for me?

U kunt lid worden van de OGh en daarmee ook van de SIM. Schrijf u in via de website van de OGh (www.ogh.nl) of neem contact op met ‚‚n van de commissieleden. Als lid van de SIM heeft u recht op gratis toegang tot de themasessies en u ontvangt de OGh Visie. Ook kunt u ideeën aandragen voor themasessies en artikelen. Tevens hebt u toegang tot het besloten gedeelte op de website van OGh. Als SIM lid blijft u continu op de hoogte van de ontwikkelingen van Spatial Oracle en ervaringen in de praktijk.

Daarnaast is de SIM commissie op zoek naar actieve leden. Als lid van de SIM commissie bepaalt u samen met collega-commissieleden uit het Geo-ICT/ Oracle werkveld de agenda voor de activiteiten van de SIM. De commissie komt enkele keren per jaar bij elkaar, waarbij de ontwikkelingen in het geo-werkveld in het algemeen en in relatie met Oracle in het bijzonder worden besproken. Bepaal mede de toekomst van de Geo-ICT en word lid van de SIM commissie.

Voorbeelden van SIM themasessies en OGh Visie artikelen

In de afgelopen periode zijn er diverse themasessies georganiseerd:

 • Open (Geo) Standaarden en Service Oriented Architectures
 • Oracle Spatial en Open Source
 • Basisregistratie Geo Informatie
 • Geo-informatie bij de gemeente Breda
 • Geo-ICT-ers – Wie leidt ze op?
 • Top10NL – Objectgeoriënteerde opslag in de database
 • Oracle Spatial Technology Update.