Kijk verder dan de implementatie van INSPIRE en de realisatie van de Nationale Geo-Informatie Infrastructuur, zo luidt de boodschap van Han Wammes van GeoBusiness Nederland.

‘Standaarden verbeteren de dienstverlening van de overheid’

Kijk verder dan de implementatie van INSPIRE en de realisatie van de Nationale Geo-Informatie Infrastructuur, zo luidt de boodschap van Han Wammes van GeoBusiness Nederland. Want standaarden gaan volgens hem niet alléén over het combineren van gegevens uit verschillende bronnen, maar ook over verbetering van de dienstverlening door de overheid. “En dat bereik je alleen door geo-componenten in hun bedrijfsprocessen te integreren”.

Naast zijn werk als Solution Architect Overheid bij Oracle is Han Wammes commissievoorzitter Innovatie bij GeoBusiness Nederland. We spreken met hem over de implementatie van geo-standaarden.

Wat merk je in de dagelijkse praktijk van standaarden?

“Veel overheidsorganisaties willen geo-informatie wel gebruiken in hun bedrijfsprocessen, maar dan blijken de geo-standaarden af te wijken van de IT-standaarden. Zo merkten we kort geleden dat de standaarden van het Open Geospatial Consortium eigenlijk niet meelopen met de ontwikkelingen van een Service Oriented Architecture (SOA). Op IT-niveau sluiten de webservices op elkaar aan, maar om de geo-component te integreren zijn kunstgrepen nodig.”

Hoe kan je daar iets aan veranderen?

“IT en geo-standaarden ontwikkelen zich nu nog in parallelle werelden. Ogenschijnlijk hebben die niets met elkaar te maken. Daarom hebben Geonovum en GeoBusiness Nederland samenwerking gezocht. Hiervoor is een ‘memorandum of understanding’ ondertekend.
GeoBusiness en Geonovum willen daarmee een brug slaan tussen de standaarden van de elektronische overheid en de standaarden uit het geo-domein. Steeds vaker speelt geo-informatie immers een rol in reguliere bedrijfsprocessen. Bij het bedrijfsleven blijkt een grote behoefte te bestaan aan verdieping en uitwisseling van kennis over standaarden. Onderdeel van de samenwerking is dan ook het delen van kennis en ervaring en het publiceren van resultaten uit projecten. Voor specifieke aandachtsgebieden worden testbeds opgezet. De gezamenlijke inzet moet uitmonden in betere en in de praktijk toegepaste standaarden. Daarmee slaan overheid en bedrijfsleven de handen ineen om versneld een ’geo-informatiesnelweg’ aan te leggen.

De eerste testbeds vinden plaats op drie aandachtsgebieden:

  • de integratie van geo-informatie standaarden met componenten van de e-overheid;
  • de opzet van ketens van (geo-)services met andere business domeinen (procesbesturing);
  • standaarden voor (Nationale) Geo Informatie Infrastructuren/architecturen
Geonovum en GeoBusiness hebben Roodzand Advice aangetrokken voor het begeleiden en faciliteren van de testbeds. Van publieke en private zijde hebben zich al veel partijen gemeld om aan de testbeds mee te doen.

 

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten in de komende jaren?

“De doelstelling van standaarden is interoperabiliteit, de mogelijkheid gegevens en diensten uit te wisselen tussen verschillende systemen. Maar in de geo-wereld gaat nu veel aandacht naar de implementatie van INSPIRE en de realisatie van een nationale geo-informatie infrastructuur. Centraal daarin staat het soepel combineren van gegevens uit verschillende bronnen. Maar in de dagelijkse praktijk wordt het steeds belangrijker om geo-componenten te integreren in bedrijfsprocessen en applicaties. Geo is één component, en die moet in zulke processen met andere componenten kunnen samenwerken.”
“SOA-standaarden zijn geschikt om verschillende services met elkaar te laten samenwerken: niet alleen informatieverstrekking, maar ook het verwerken van transacties. Bij de implementatie ervan krijg je met allerlei beheeraspecten te maken: Hoe ga je het versiebeheer en de autorisatie regelen? Ga je historische gegevens vastleggen? Moet je verantwoording afleggen omdat je met geldstromen te maken krijgt? Zulke discussies moeten ook in de geo-wereld worden gevoerd.”

Waar zit het verschil in benadering tussen geo en IT?

“Als je puur vanuit het geo-domein kijkt, ligt de nadruk op: hoe win ik data in, hoe sla ik ze op en hoe publiceer ik ze? Maar geo-informatie is ook een middel om andere doelen te bereiken.
Net zoals Google en Microsoft geld willen verdienen met fraaie satellietbeelden, wil de overheid met geo-informatie haar dienstverlening verbeteren. Standaarden zijn daarbij de lijm om verschillende diensten en gegevensbronnen met elkaar te verbinden.”

“Ik verwacht veel van de actuele ontwikkelingen. Door geo-informatie te ontdoen van het stempel ‘bijzonder’ komt naar mijn overtuiging de meerwaarde ervan voor een steeds bredere groep toepassingen en gebruikers beschikbaar. Een goede ontwikkeling voor die gebruikers en voor de Geo’-business in Nederland”.


Jan Roodzand (Roodzand Advice), Han Wammes (Oracle) en Marcel Reuvers (Geonovum)
Aan dit artikel hebben meegewerkt van links naar rechts: Jan Roodzand (Roodzand Advice), Han Wammes (Oracle) en Marcel Reuvers (Geonovum).