Page contents in English, please

CANCELLED APEX World: 'Autonomous APEX'

 16 & 17 maart 2020 APEX World 'Autonomous APEX' 
 
APEX World 2020
Ontwikkeling COVID-19 (Corona) in relatie tot APEX World


Het bestuur van de nlOUG en organisatiecomité hebben vandaag, 9 maart 2020 besloten APEX World 2020 te annuleren. De huidige ontwikkeling rond en verspreiding van het Coronavirus in Europa en Nederland is hiervoor de aanleiding. Zoals de situatie nu is kan de organisatie sprekers, deelnemers en sponsoren geen veilige, gezonde conferentie garanderen zelfs als we alle nu geldende richtlijnen in acht nemen.

We betreuren dit besluit zeer.

Alle deelnemers krijgen hun toegangskaarten terugbetaald. Sessies zullen waar mogelijk later gedurende het jaar als meet-ups worden ingepland. Voor de keynote’s zal overleg plaatsvinden om deze als livestream aan te bieden.

Terugbetalingsregeling annulering APEX World 2020


De nlOUG zal de deelnemers hun toegangskaarten terugbetalen in de komende periode, hiervoor wordt zo spoedig mogelijk de procedure bekend gemaakt via onze website.

Terugbetaling betreft alleen de prijs van de toegangskaart: overige door deelnemers gemaakte kosten om het evenement bij te wonen, waaronder reis- en verblijfskosten zijn voor rekening van de deelnemers zelf. 

Een annuleringsverzekering zal over het algemeen deze kosten vergoeden, rekening houdend met een eventueel opgenomen eigen risico. De verklaring van 9 maart over de annulering kan gebruikt worden voor de verzekeringsclaim, mocht een aanvullende verklaring nodig zijn kan contact opgenomen worden met het secretariaat.

 

Update terugbetaling tickets APEX World 2020 

De creditnota's voor de betaalde toegangskaarten worden deze week verstuurd. 

Wij zullen binnen afzienbare tijd het bedrag op de creditnota terugstorten op de rekening (of creditcard) van waar de betaling gedaan is. Gezien de omstandigheden vragen wij om je begrip als de afhandeling enige vertraging op loopt.

Uiteraard hopen we je terug te zien op APEX World 2021!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de nlOUG

Luc Bors (Voorzitter)