Sponsorevent Kasteel Kerckebosch

 De OGh heeft een zeer succesvol jaar achter zich met vele, goed bezochte evenementen & themabijeenkomsten, een sterk groeiend aantal Special Interest Groups, een frequent bezochte website en het magazine OGh Visie dat in juni weer is uitgekomen. Het bestuur van de OGh is verheugd dat dit mede leidt tot een groeiend ledenaantal en hoopt dat de OGh de komende jaren haar bijdrage kan blijven leveren aan de Oracle community in Nederland en Belgie.

De groei en het succes is alleen mogelijk dankzij de sponsoring en advertenties van een aantal loyale Oracle organisaties die eenmalig of herhaaldelijk bijdragen aan specifieke evenementen en uitingen. 

Ook het komende jaar hebben we als bestuur weer een interessant en druk programma opgezet. Al in de eerste helft van het jaar staan twee congressen op stapel: een tweedaags APEX World op 30 en 31 maart, én er is een nieuw tweedaags congres opgezet met sessies over Fusion Middleware, DBA én SQL; de OGh Tech Experience zal plaatsvinden op 15 en 16 juni.

Mocht u interesse hebben in een eventueel sponsorschap, dan nodigen we u graag uit voor een informele bijeenkomst op maandag 10 oktober om 16:00 in Kasteel Kerckebosch in Zeist, http://www.kasteelkerckebosch.com/. Daar zal onze penningmeester uitleggen wat de mogelijkheden en prijzen voor het komend jaar zijn.

Ook dit jaar hebben wij weer het Partner programma waarmee de OGh u de mogelijkheid wil bieden uzelf extra te profileren in de Oracle gemeenschap én de algehele financiële slagkracht van de OGh te verhogen. Op onze website vindt u informatie over dit programma: https://www.ogh.nl/ogh-partner.aspx.

Daar vindt u ook informatie over de sponsoring voor specifieke events en adverteermogelijkheden in OGh Visie en op de OGh website https://www.ogh.nl/sponsoring-en-adverteren.aspx.

Mocht u interesse hebben om op 10 oktober ook hierbij aanwezig te zijn, meldt u dan aan via het secretariaat; secretariaat@ogh.nl.