Linked data en GeoSPARQL op 22 juni

Het verkrijgen van geïntegreerde informatie uit bestaande gescheiden databronnen is voor veel organisaties nog steeds een grote uitdaging. Als oplossing hiervoor denkt men al snel aan een Fysiek Data Warehouse. Een Fysiek Data Warehouse heeft echter een aantal praktische bezwaren:

· Wat als het DW uitgebreid dient te worden met andere informatie vanuit een bron.
· Wat als het DW met een of meerdere bronnen uitgebreid dient te worden
· Wat als het DW moet kunnen omgaan met een externe bron
· Wat als het DW moet voldoen aan een gewijzigde gegevensvraag

Een nieuw concept dat deze praktische bezwaren niet heeft, is het concept van Linked Data. In dit concept is het in tegenstelling tot een Data Warehouse niet noodzakelijk om data via ETL te repliceren. Linked Data kan volstaan met de informatie waar zich de brondata bevindt, dus geen replicatie. Deze aanpak is ook bekend als data virtualisatie of Logisch Data Warehouse en kan een vervanging zijn van het traditionele Data Warehouse, maar werkt wel complementair.

Voor het realiseren van Linked Data oplossingen wordt de open standaard technologie voor het semantische informatie management, in de vorm van RDF (Resource Description Framework) Graph steeds vaker ingezet.

Oracle heeft sinds release 10gR2 in de Spatial and Graph optie ondersteuning voor RDF Graph. Daarmee krijgt men de mogelijkheid om via Oracle database technologie zowel Data Warehouse als Linked Data of een hybride tussenvorm te realiseren. Naast Oracle zijn er een aantal databases die in sommige proof-of-concepten worden ingezet om de haalbaarheid van het Linked Data concept te testen. De meeste van zulke databases missen echter enkele eigenschappen die pas later onmisbaar blijken te zijn: schaalbaarheid, performance, beschikbaarheid, data beveiliging om een paar te noemen.

Tijdens deze avondsessie wordt in het eerste deel verder ingegaan op de theorie, het product, use cases en de markt. In het tweede deel wordt een aantal demo's gegeven die reeds voor een klanten zijn ontwikkeld. Tenslotte wordt GeoSPARQL behandeld. Deze technologie maakt het mogelijk om een brug te bouwen tussen geografische informatie en linked data.

Datum: 22 juni 2017

Locatie: Oracle, Hertogswetering 163-167, Utrecht
Parkeren: Bij "The Wall" P3. Na afloop kunt u uw parkeerkaart zelf stempelen.
Afmelden: In verband met de te bestellen catering ontvangen wij uw afmelding graag ten minste 8 uur van tevoren. Meldt u zich niet tijdig af dan zijn wij genoodzaakt een No-Show tarief van €37,50 (excl. BTW) in rekening te brengen.

Agenda:
18:00 uur: Inloop met broodjes (dieetwensen e.d. graag doorgeven vóór 19 juni)
19:00 uur: Start programma
21:00 uur: Napraten en borrel

Leden OGh kunnen zich aanmelden op de gebruikelijke wijze via de website.

Niet-leden die interesse hebben kunnen zich aanmelden voor een aspirant lidmaatschap (gratis) voor 1 maand. Ze kunnen een verzoek aan secretariaat@ogh.nl richten en ontvangen dan de inloggegevens. Zodat ze zich kunnen aanmelden voor dit event. Na afloop van die maand vervalt het aspirant lidmaatschap automatisch maar het kan dan desgewenst omgezet worden in een lidmaatschap van de OGh.

Er zijn 3 soorten lidmaatschap. Voor nadere informatie over het OGh lidmaatschap ga naar https://www.ogh.nl/wordlid.aspx of mail naar secretariaat@ogh.nl.

Tel. 030 699 7065
 
 
U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.
Het evenement heeft al plaatsgevonden.