nlOUG meetups

De nlOUG organiseert regelmatig meetups met een focus op een bepaald toepassingsgebied in relatie tot Oracle technologie. Tijdens deze meetups komen nlOUG leden, eindgebruikers, partners en zzp’ers, samen binnen een gekozen focus gebied. Doel van deze meetups is om kennis en ervaringen bij elkaar te brengen, te ontwikkelen en te delen met de leden van de nlOUG.

Naast de meetups organiseert de nlOUG jaarlijks verschillende congressen zoals APEX World, de DBA-dag en een Technology Event. 

Binnen nlOUG zijn de volgende focusgebieden actief:  

    Emerging Technologies

    Integration & Process

    Data & Analytics

    APEX

    DBA

    Public Cloud

Mocht je vragen, opmerkingen, onderwerpen of iets anders willen weten, dan kun je contact opnemen met de Event Manager van de nlOUG; Daan Bakboord (nloug@daanalytics.nl).