SIG: IAM

Deze SIG is een onderdeel van de Fusion Middleware SIGs binnen de OGh. Oracle Fusion Middleware is een combinatie van verschillende technologieën binnen de Oracle stack en toonaangevend op het gebied van integreren van cloud systemen en lokale informatie systemen zowel onderling als met elkaar (hybride). De gebruikte technologieën zijn divers en veranderen over de tijd, waardoor het een uitdaging is om om qua kennis bij te blijven met de ontwikkelingen. Binnen de OGH zijn verschillende SIG’s ingericht die zich richten op delen van de Oracle Fusion Middleware stack.


· Cloud Application Foundation
· Security & IAM Suite
· SOA Suite & BPM Suite
· ADF & Mobility
· WebCenter Suite

Identity & Access Management is een cruciaal onderdeel binnen Oracle Fusion Middleware.
De kennis hierover binnen organisaties is echter over het algemeen versplinterd. Een Special Interest Group biedt professionals op dit gebied een platform voor het delen van kennis en ervaring. Deze SIG focust met name op de Oracle producten Oracle Identity Manager, Oracle Access Manager en Oracle Identity Clouds Service (IDCS). Daarnaast kunnen ook andere security onderwerpen aan de orde komen.