SIG: Integration & Process

Deze Special Interest Group is opgericht om kennis te delen en over probleemstellingen te praten rondom service & proces integratie. Dit doen we onder andere door Product Managers van het SOA en BPM product team van Oracle uit te nodigen om de roadmap te bespreken, maar ook klanten en consultants uit te nodig om over implementaties te praten. De focus van de SIG is met name op de Oracle producten SOA Suite, BPM Suite (incl. ACM), Integration Cloud Service, API Management, SOA Cloud Service en Process Cloud Service. Daarnaast komen ook onderwerpen aan de orde als architectuur en best practices.


Deze SIG is een onderdeel van de Fusion Middleware SIGs binnen de OGh. De Fusion Middleware SIGs zijn een combinatie van verschillende technologieën binnen de Oracle Stack. De Oracle Fusion Middleware is rondom de wereld, maar voornamelijk in Nederland een grote speler in het integreren van Cloud en lokale informatie systemen. De manieren waarop we integreren veranderen in een redelijk hoog tempo en het is soms lastig om qua kennis bij te blijven met de ontwikkelingen.

Onder Fusion Middleware verstaan we onder andere:

· Cloud Application Foundation

· Security & IAM Suite

· SOA Suite & BPM Suite

· ADF & Mobility

· WebCenter Suite