SIG: PL/SQL

Deze SIG is opgericht om met elkaar kennis en ideeën te kunnen uitwisselen op het gebied van SQL en PL/SQL. Dit doen we onder meer door gastsprekers uit te nodigen, maar bijvoorbeeld ook door web conferences te organiseren met leden van het SQL en PL/SQL Advocates team van Oracle. Ook wordt eenieder de mogelijkheid geboden zijn of haar kennis over een specifiek onderwerp te delen, bijvoorbeeld door middel van een presentatie.