Vacatures

 

Vacature OGh-bestuurder/penningmeester

OGh-bestuur

Het bestuur van de Oracle Gebruikersclub Holland bestaat momenteel uit 8 personen. De OGh is een actieve vereniging met een groeiend aantal Special Interest Groups, jaarlijks twee succesvolle 2-daagse conferenties, maandelijkse SIG/themabijeenkomsten en een eigen magazine OGh visie. De inkomsten worden gevormd door enerzijds contributies van partners/bedrijfsleden/individuele leden en anderzijds van sponsoren.

 

Om het werk wat beter te kunnen verdelen en onze doelstellingen te kunnen bereiken, willen we twee bestuursleden toevoegen aan het bestuur. De huidige penningmeester heeft aangegeven zijn rol te willen overdragen en daarom is de OGh nu specifiek op zoek naar een nieuwe penningmeester. Daarnaast zijn we op zoek naar een algemeen bestuurslid.

 

Bestuurstaken

Het bestuur bepaalt de activiteiten van de vereniging en draagt mede zorg voor de organisatie. Elk bestuurslid heeft één of meerdere aandachtsgebieden onder zijn/haar hoede. Hierin is volop de gelegenheid de eigen creativiteit en talenten in te zetten. Het bestuur wordt ondersteund door een professioneel organisatiebureau. De bestuurstaken bestaan uit:

 • Bepalen van de activiteiten van de vereniging.
 • Deelname in het organisatie comité van één of meer events.
 • Faciliteren van Special Interest Groups (SIG’s).
 • Redactie OGh-Visie.
 • Onderhouden van contacten met de leden en Oracle.
 • PR-activiteiten.
 • Innovatie.

Bestuursvergaderingen

De vergaderingen worden zes keer per jaar van 18:00 tot 21:00 gehouden in Zeist. De bestuurstaak vergt gemiddeld zo'n twee uur per week.

 

Profiel

We zijn op zoek naar enthousiaste personen die de Oracle community een warm hart toedragen en goed op de hoogte zijn van wat er speelt in het Oracle landschap.

 

Algemeen bestuurslid

Je participeert in het organiseren van events/bijeenkomsten.

Je draagt ideeën aan en zorgt mede voor de uitvoering daarvan. Uiteraard ben je je hierbij bewust van de praktische uitvoerbaarheid en van het budget.

 

Penningmeester

Je beschikt over relevante financiële, boekhoudkundige kennis en ervaring. De penningmeester wordt ondersteund door het organisatiebureau die de financiële administratie uitvoert en boekhouding verzorgt.

De verantwoordelijkheden van de penningmeester zijn:

 • Controle en toezicht op financiële administratie en boekhouding
 • Opstellen jaarverslag en jaarbegroting OGh
 • Autoriseren van betalingen
 • Gedurende het jaar budgetcontrole voor de activiteiten
 • Ondersteuning organisatiecomités congressen voor financiële aspecten
 • Sponsorwerving en relaties

 

Procedure

Meld je aan bij het secretariaat door een mail met een korte motivatie te sturen naar secretariaat@ogh.nl. Hierna neemt het bestuur contact met je op en bespreken we de vervolgacties zoals eerst het oriënterend bijwonen van de bestuursvergaderingen en uiteindelijk de verkiezingsprocedure bij de algemene ledenvergadering. Wellicht ten overvloede vermelden we nog dat het een onbezoldigde functie betreft.

Sluitingsdatum: Graag ontvangen wij uw e-mail vóór 1 maart 2017.