Word Individueel lid van nlOUG

nlOUG kent sedert 10 september 2009 een nieuw soort lidmaatschap:

U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldformulier. Voor vragen kunt u zich tot ons secretariaat wenden.
 
Word individueel lid van nlOUG
  
De OGh kent sedert 10 september 2009 naast het bedrijfslidmaatschap ook een individueel lidmaatschap.
Dit lidmaatschap is persoonlijk en uitsluitend bedoeld voor Oracle geïnteresseerde ZZP'ers en studenten.
Het is dus niet mogelijk als bedrijf Individueel lid te worden.
 

Aansluiting/registratie gaat in nadat, na de digitale aanmelding, het door het secretariaat toegezonden inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend bij het secretariaat is verwerkt en de aansluiting aan de aanvrager is bevestigd. De contributiebijdrage is verschuldigd voor het lopende verenigingsjaar (kalenderjaar) en loopt stilzwijgend door tot opzegging. Opzegging dient te zijn gedaan voor 1 januari van het volgende verenigingsjaar. 

 
Het lidmaatschap geeft recht op toegang tot alle nlOUG activiteiten en toezending van nlOUG Visie.
De contributie bedraagt € 125,- (excl. btw) per jaar.
 
 
Gegevens Individueel lid
Individueel lid,
contributie € 125,- per jaar (ex. BTW)
Aanhef
Voorletters 
Tussenvoegsel
Achternaam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Land
Telefoonnummer
Faxnummer
Email
Fakturatie
Email tbv faktuur
Achtergrondinformatie