Word lid van nlOUG


Bedrijfslidmaatschap
Het (bedrijfs-)lidmaatschap geeft toegang tot alle nlOUG activiteiten en toezending nlOUG Visie.
Bij het bedrijfslidmaatschap is er 1 contactpersoon. Die contactpersoon ontvangt een meldcode van het bedrijf waarmee hij zijn account kan activeren (inlognaam en wachtwoord invoeren) en vervolgens kan hij zich aanmelden voor bijeenkomsten en/of collega's toevoegen (die ontvangen dan ook weer een meldcode waarmee men inlognaam en wachtwoord kan invoeren).Zowel de contactpersoon als de collega’s dienen een bedrijfsgerelateerd emailadres in te voeren.
Aansluiting/registratie gaat in op het moment dat het ingevulde inschrijfformulier bij het secretariaat is verwerkt en de aansluiting aan de aanvrager is bevestigd. De contributiebijdrage is verschuldigd voor het lopende verenigingsjaar (kalenderjaar) en loopt stilzwijgend door tot opzegging. Opzegging dient te zijn gedaan voor 1 januari van het volgende verenigingsjaar. 
Toegang maximaal 3 personen per bedrijf per event
Contributie € 375.00 (ex btw)
 
Premiumlidmaatschap
Het Premium lidmaatschap is een verruiming van het bedrijfslidmaatschap.
Contributie € 625.00 per jaar (ex btw)
 
LET OP: Het is niet toegestaan andere geïnteresseerden toe te voegen aan een bedrijfslidmaatschap dan collega's/medewerkers van de organisatie op naam waarvan het lidmaatschap geregistreerd staat. Het is de verantwoordelijkheid van de contactpersoon persoonlijk de lijst met toegevoegde collega's up to date te houden. Bij vaststelling van het niet volgen van deze bepalingen zullen kosten voor deelname aan bijeenkomsten door 'geïnteresseerden niet behorende tot het aangesloten lid' aan het betreffende lid in rekening worden gebracht.

Individueel lidmaatschap  

De nlOUG kent sedert 10 september 2009 naast het bedrijfslidmaatschap ook een individueel lidmaatschap. Dit lidmaatschap is persoonlijk en uitsluitend bedoeld voor Oracle geinteresseerde ZZP'ers en studenten.

Aansluiting/registratie gaat in nadat, na ontvangst van de aanmelding het door het secretariaat toegezonden en door aanmelder ingevulde en ondertekende inschrijfformulier is teruggestuurd en bij het secretariaat is verwerkt en de aansluiting aan de aanvrager is bevestigd. De contributiebijdrage is verschuldigd voor het lopende verenigingsjaar (kalenderjaar) en loopt stilzwijgend door tot opzegging. Opzegging dient te zijn gedaan voor 1 januari van het volgende verenigingsjaar. 

Aansluiting/registratie bij de nlOUG geeft recht op toegang tot alle nlOUG activiteiten en gratis toezending van nlOUG Visie.
Contributie € 125.00 (ex btw) per jaar

U kunt u aanmelden door hieronder het gewenste lidmaatschap (lidmaatschappen zijn alleen af te nemen binnen de BeNeLux) te kiezen. Na indrukken van een knop wordt het betreffende aanmeldformulier getoond. Voor vragen kunt u zich tot ons secretariaat wenden.